PERSBERICHT: Martelarenlaan wordt Assangelaan

Op 23 mei kwam het Assangecomité van Kessel-Lo in het nieuws met twee voorstellen aan het stadsbestuur van Leuven. Enerzijds vroegen we het bestuur een straatnaam in Leuven te vernoemen naar Julian Assange. Anderzijds willen we een officieel statuut voor klokkenluiders in Leuven. Onder klokkenluiders verstaan we mensen die wantoestanden aanklagen in openbare besturen. Deze

Free Julian Assange

De schandelijke arrestatie van Julian Assange in de ambassade van Ecuador, is de aanleiding om ook in Kessel-Lo een ad-hoc comité op te richten. We eisen zijn onmiddellijke vrijlating en zullen die eis kracht bijzetten door middel van actie. HET BELANGT ONS ALLEMAAL AAN De vervolging van Assange belangt ons allemaal aan. Het gaat om