Free Julian Assange


De schandelijke arrestatie van Julian Assange in de ambassade van Ecuador, is de aanleiding om ook in Kessel-Lo een ad-hoc comité op te richten. We eisen zijn onmiddellijke vrijlating en zullen die eis kracht bijzetten door middel van actie.

HET BELANGT ONS ALLEMAAL AAN

De vervolging van Assange belangt ons allemaal aan. Het gaat om het recht van de burger op openheid en alle relevante informatie over de overheid. Overheden op alle niveaus werken in opdracht en voor het welzijn van de burgers en moeten dus transparant zijn in hun handelen.

Toegang tot informatie is cruciaal om als actieve burgers te participeren in het vormgeven van de samenleving. Ze is van toepassing op alle niveaus. Wie werkt rond oorlog of bewapening, ecologie, klimaat of milieu, sociale rechten, onderwijs, armoede, mobiliteit, werkgelegenheid, feminisme, emancipatie, racisme of gelijke rechten: men kan zich geen mening vormen en niet wegen op het beleid als men niet beschikt over correcte, volledige en duidelijke informatie over wat de overheid doet. Het recht op transparantie moeten we dus allemaal en gezamenlijk verdedigen.

HET GAAT OM PERSVRIJHEID

Assange is een journalist. Wikileaks, dat hij mee oprichtte, is een medium. Ze moeten aanspraak kunnen maken op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. We kunnen niet toelaten dat de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komen. Niet voor Assange en niet voor iemand anders. Die vrijheden moeten zo ruim mogelijk geïnterpreteerd worden en met hand en tand verdedigd. Wij zijn allemaal Julian Assange.

Wat zich vandaag in Londen afspeelt en de dreigende uitlevering naar de VS, is ook voor ons van belang. De arrestatie betekent namelijk dat de VS zich het recht voorbehouden in eender welk land eender wie te laten arresteren indien hij of zij informatie bekend maakt die de VS geheim willen houden. Het is censuur. En we weten misschien waar censuur begint, maar we weten ook waar die eindigt: in een dictatuur waar de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van organisatie en persvrijheid aan banden worden gelegd en waar mensen die zich uitspreken en hun nek uitsteken vervolgd worden.

CHELSEA MANNING, JEREMY HAMMOND, AARON SWARTZ EN DE ANDEREN

Chelsea Manning is challenging Democrat Benjamin L. Cardin for his Maryland Senate seat this year.

Julian Assange is niet het eerste noch is hij het enige mikpunt van brutaal staatsgeweld in pogingen om oorlogsmisdaden, bedrog en het ondermijnen van de democratie geheim te houden.
Chelsea Manning werkte als inlichtingenanalist bij het Amerikaans leger toen ze bewijzen in handen kreeg over oorlogsmisdaden, gepleegd door het VS-leger in Irak. Ze besliste die informatie door te spelen aan Wikileaks om de publieke opinie op de hoogte te brengen. Ze werd hiervoor veroordeeld tot 35 jaar gevangenis maar kwam in 2017 vervroegd vrij. In maart 2019 werd ze opnieuw gearresteerd omdat ze weigerde te getuigen in de zaak tegen Julian Assange. Ze verdween in eenzame opsluiting en zit nog steeds gevangen. Volgens de procureur ‘tot ze getuigt’ tegen Assange.

Jeremy Hammond zit een gevangenisstraf van 10 jaar uit wegens het lekken van emails van het bedrijf Stratfor. Dat bedrijf werkt voor diverse overheden en bedrijven en geeft strategisch advies op economisch en politiek gebied. Maar het heeft ook bijzonder goede relaties met de regering van de VS en werkt concreet mee aan de vervolging van Assange.

Aaron Swartz was programmeur, ontwerper van het RSS systeem, oprichter van de Creative Commons organisatie en de sociale netwerksite Reddit. Als activist zette hij zich in voor het recht op toegang tot publieke informatie. Concreet downloadde hij wetenschappelijke tijdschriften en studies van universiteiten. Die studies werden gefinancierd met publiek geld en Swartz meende dat ze daarom gratis ter beschikking moesten gesteld moesten worden, in plaats van betalend. Hij zette de studies gratis online.
Hiervoor werd hij gearresteerd. Nadat duidelijk werd dat hij tot 50 jaar gevangenisstraf riskeerde en een boete van meer dan een miljoen dollar, pleegde hij zelfmoord.

OORLOG, DEEP STATE EN HET MILITAIR-INDUSTRIEEL COMPLEX

De informatie die Manning, Assange, Hammond en anderen openbaar hebben gemaakt, werpen een beangstigend licht op onze samenlevingen. Ze maken duidelijk dat onder de oppervlakte van de staat, verkiezingen, de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht nog andere structuren actief zijn die zeer concreet aansturen op gewapende conflicten, oorlogen en die belangen behartigen die niet de onze zijn.

Om vat te krijgen op die ondemocratische structuren, is alle informatie noodzakelijk. Assange, Manning, Hammond, Swartz en anderen die zonder eigenbelang hun nek uitsteken zodat we toegang krijgen tot die informatie, zijn geen criminelen. Het zijn helden. Ze verdienen onze steun en solidariteit. En ze moeten bevrijd worden.

THINK GLOBAL, ACT LOCAL

Kessel-Lo is niet het centrum van de wereld of beslissingsorganen. Maar ook wij als inwoners van Kessel-Lo hebben alle belang bij een vrije pers, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van organisatie. Ook wij hebben als kleine burgers in een kleine deelgemeente alle belang bij het verdedigen van onze rechten en vrijheden. Ook wij kunnen onze steun duidelijk maken en solidariteit ontwikkelen. Onder meer via ons stadsbestuur.

Op korte termijn vragen we aan het stadsbestuur een aantal symbolische en praktische stappen die deze solidariteit op een hoger niveau moeten tillen en bijdragen aan de verdediging van onze rechten en vrijheden.

Zo vragen we aan het stadsbestuur:

• de (tijdelijke) herbenaming van de Martelarenlaan naar Assangelaan,
• de invoering van een klokkenluidersstatuut in Leuven waarbij ambtenaren die wantoestanden in de administraties aankaarten, kunnen rekenen op extra bescherming tegen represailles.
• een duidelijke communicatie naar inwoners en hogere overheden over de zaak Assange / Manning
• het ereburgerschap voor Julian Assange en Chelsea Manning