PERSBERICHT: Martelarenlaan wordt Assangelaan

Op 23 mei kwam het Assangecomité van Kessel-Lo in het nieuws met twee voorstellen aan het stadsbestuur van Leuven. Enerzijds vroegen we het bestuur een straatnaam in Leuven te vernoemen naar Julian Assange. Anderzijds willen we een officieel statuut voor klokkenluiders in Leuven. Onder klokkenluiders verstaan we mensen die wantoestanden aanklagen in openbare besturen. Deze personen moeten extra bescherming krijgen.

Burgemeester Ridouani reageerde maar half op onze vragen. Een straatnaam voor Julian Assange vond hij niet opportuun omdat die volgens de burgemeester ‘niet van onberispelijk gedrag genoemd kan worden’. Het is bijzonder bedroevend dat de burgemeester meegaat in een propagandacampagne – zonder juridische basis – die de reputatie van Assange moet besmeuren. De karaktermoord op Assange – net als die op Snowden en Manning – heeft geen ander doel dan de openbaringen van WikiLeaks naar de achtergrond te verdringen. De folterpraktijken door de VS-overheid, hun oorlogsmisdaden, moorden en grootschalige spionage van onder meer de eigen bevolking moeten we vergeten omdat Assange, Snowden of Manning niet ‘van onberispelijke reputatie’ zijn.

We herinneren ons de ‘collateral murder’ video waarin we getuige zijn van een aanval door een Apache helikopter van het VS-leger op een dozijn ongewapende Irakezen, waaronder twee Reuters-journalisten. Terwijl de slachtoffers als in een computerspel in stukken worden geschoten, horen we het berekende en lachende commentaar van de soldaten. Het US Department of Defence (ministerie van Defensie) loog bij herhaling over de feiten en het verloop van de gebeurtenissen, over de slachtoffers en de omstandigheden. Reuters zowel als burgerorganisaties eisten drie jaar lang om de video’s openbaar te maken. Dat gebeurde niet. We kregen ze pas te zien nadat Chelsea Manning en Julian Assange samenwerkten om de video en talloze andere documenten naar buiten te brengen. Dat is de enige reden waarom Chelsea Manning en Julian Assange in de gevangenis zitten. Hun ‘onberispelijk gedrag’ doet daarbij niets ter zake. Het is onthutsend dat onze burgemeester dat mechanisme niet wil of kan doorzien.

We weten inmiddels ook dat het VS-ministerie van justitie nieuwe aanklachten heeft voorbereid waardoor Assange 175 jaar gevangenisstraf riskeert. Die aanklachten gaan concreet over de wetgeving op spionage. De wetgeving, die dateert van Wereldoorlog I, werd in heel haar geschiedenis nog nooit toegepast op media. Het gebruik ervan om Assange en Wikileaks te vervolgen, trekt dan ook schokgolven door het medialandschap in de VS en elders. Het is duidelijk dat de VS Assange niet naar het leven staan omwille van zijn levenswandel. Ze willen hem, Wikileaks en alle kritische journalisten het zwijgen opleggen.


De laatste berichten melden ook dat zijn gezondheid door jarenlange isolatie bijzonder snel achteruit gaat. De VN-rapporteur Nils Melzer spreekt onomwonden over psychische marteling. Hij omschrijft de behandeling van Assange als een ‘georkestreerde, gezamenlijke poging om Assange te breken’.

We moeten derhalve onmiddellijk reageren. Hier niet op reageren is niet alleen Assange zelf aan zijn lot overlaten, maar ook belangrijke pijlers van onze democratie afstaan: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en waarheidsvinding. Dat zijn de idealen van WikiLeaks, maar het zijn ook de grondrechten en de basis van elke democratie.

Daarom wachten we niet langer op het stadsbestuur, maar nodigen we alle Leuvenaars uit op ons initiatief:

  • Nu donderdag 7 juni (wegens de dringende alarmsignalen over de gezondheidstoestand van Assange): briefschrijfactie in café Concorde, Tiensesteenweg.
  • Op donderdag 14 juni om 19u in Hal 5: een grotere briefschrijfactie voor Julian Assange en Chelsea Manning. We schrijven brieven aan hen in de gevangenis, maar ook aan onze politici en vertegenwoordigers van de Amerikaanse en Ecuadoriaanse overheid.
  • Op dinsdag 18 juni om 19u op de Grote Markt: een rondleiding in onze stad waar we de geschiedenis en het belang van WikiLeaks zullen uitleggen aan de hand van de geschiedenis van de straatnamen van Leuven. Wij hebben hier immers ook wat Martelaren (lanen) en pleinen genoemd naar verzetsstrijders. Bij die gelegenheid hernoemen we zelf een aantal straten en pleinen naar Assange, Manning en Snowden. Gedrukte versies van de straatnaamborden zijn ter plaatse verkrijgbaar om voor uw raam te hangen, zodat we als Leuvenaars niet alleen een signaal geven aan de VS en de wereld, maar ook aan onze burgemeester.
  • Het voorbereiden van een officieel statuut voor klokkenluiders voor ambtenaren die bij de lokale overheden werken. Zo’n statuut bestaat al federaal en bv. voor de politie, daaruit kunnen we inspiratie halen. We willen dit ontwerp in de gemeenteraad ter discussie voorleggen. Dat Leuven op dit moment niet met schandalen wordt geconfronteerd, is geen argument tegen een dergelijk statuut, maar juist een extra argument om het in te voeren. Als progressieve stad van transparantie en burgerinspraak kan Leuven een initiatief nemen waar ook andere gemeenten een voorbeeld kunnen aan nemen.

Assange Comité Kessel-lo
Fred Guldentops, Leuven
Peter Terryn, Leuven
Tom De Meester, Leuven
Dirk Hermans, Antwerpen/Leuven
Karin Verelst, filosofe, VUB
Petra Denier, Leuven
Peter Pauwels, Leuven

3 Comments

  1. Reply

    J’ai lu plusieurs choses excellentes ici. Signet de prix définitivement pour revisiter. Je me demande combien de fois vous tentez de créer un excellent site Web informatif. Lina Tristam Sion

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *