Opmerkelijk commentaar van Consortium News op het Yahoo! onderzoek

We publiceerden de Nederlandstalige vertaling van het Yahoo-onthullingen over de plannen om Assange te ontvoeren op deze blog. Joe Lauria van Consortiumnews heeft een aantal pertinente bedenkingen bij de inhoud van het Yahoo!-rapport. Niet over de grond van de zaak – de plannen om Assange te kidnappen en te vermoorden kwamen al ter sprake in de rechtszaak in september 2020 (zie ondermeer dit verslag). Wel over een aantal zaken die er zijdelings in worden vermeld of aan gekoppeld, en op die manier “waar” aangenomen worden, hoewel er nooit bewijzen voor geleverd zijn (we hebben het hier over de vermeende inmenging van Russische autoriteiten of geheime diensten in de verkiezingscampagne van Trump in 2016). Ter kadering voor de lezer: Consortiumnews heeft altijd Assange en Wikileaks verdedigd (en ging tegen zijn vervolging in), hun verslaggevers hebben het uitleveringsproces nauwgezet opgevolgd er erover bericht, in samenwerking met Craig Murray. Kortom één van de zeldzame media-outlets die Assanges zaak behartigen, om het zo te zeggen. Aangewezen is om de website en de analys van Lauria rechtstreeks te lezen.

We geven een aantal krachtlijnen in het Nederlands weer:

Er zijn enerzijds een aantal verontrustende onthullingen in het Yahoo! rapport die onze kennis van de oorlog van de Amerikaanse regering tegen Assange en WikiLeaks verdiepen, anderzijds bevat het artikel een aantal fouten en mist het context over de geschiedenis  van de CIA.

Reeds op 30/9/2020 berichtte Consortium News samen met andere media,over een CIA-complot om Julian Assange te ontvoeren of te vergiftigen, op basis van een beëdigde getuigenis tijdens de Uitleveringshoorzitting van Assange in Londen. Een getuigenis van een voormalige partner en een werknemer van UC Global, het Spaanse beveiligingsbedrijf dat door de CIA werd betaald om Assange te bespioneren in de ambassade van Ecuador in Londen, inclusief de bevoorrechte gesprekken van Assange met zijn advocaten en artsen. De gevestigde media negeerden deze getuigenis grotendeels in 2020. Nu  CNN, MSNBC, The Guardian en andere zakelijke verkooppunten het Yahoo artikel wel publiceren bereikt het een groter publiek. Mogelijk kan het de Biden-administratie onder druk zette om de zaak te laten vallen.

Wat de CIA van plan was met Assange te doen, is niet meer dan een zoveelste criminele daad, van het soort waarvan ze er hun geschiedenis veel hebben uitgevoerd: er is nooit een periode geweest waarin de CIA niet bereid was de wet te overtreden in dienst van de Amerikaans establishment). Het artikel schept daarom een misleidend beeld dat dit “uitzonderlijke” methoden van de CIA zouden zijn.

Toen Pompeo zonder fiat van de president tegen Assange wilde optreden, handelde in een lange “traditie” van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Hij gaf dat zelf ook in een veel bekeken videoclip toe: “de CIA liegt, bedriegt en steelt”.

Wat is de mogelijke impact van deze nieuwe onthullingen op het proces volgens Consortium nieuws?

(tussen haakjes: op 27 en 28 oktober zijn er hoorzittingen gepland voor de beroepsprocedure van de VS over Assanges uitlevering; op 4 januari besliste Londense rechter om Assange niet uit te leveren, maar wel gevangen te houden en de VS hun beroep te laten voorbereiden).

De VS hebben “beloofd” om Assange niet onder speciale administratieve maatregelen (SAMS) of de strengste eenzame opsluiting te plaatsen. Tijdens de uitleveringshoorzitting van Assange in september 2020 bleek echter dat de CIA een rol zou spelen bij het bepalen van het opleggen van SAMS. In het licht van het CIA-complot om Assange te doden of te ontvoeren, zou op deze gronden een verdedigingsargument kunnen worden aangevoerd tegen het Amerikaanse beroep.

Wat zijn volgens Joe Lauria fouten in het Yahoo!-rapport?

  • De teneur van het Yahoo artikel is dat de regering-Obama goed was voor Assange, terwijl elementen van de regering-Trump de moord of ontvoering beraamden voordat ze het aanvaardbare pad namen om een ​​rechtszaak tegen Assange aan te spannen. Dat klopt echter niet: al in 2011, onder Obama I, stelden de Amerikaanse aanklagers al een “grand jury” samen om hem aan te klagen voor de WikiLeaks-publicatie van de oorlog Irak en Afghanistan “war logs” (oorlogsdagboeken). Het kwam alleen nog niet tot een aanklacht  tegen Assange uit voorzichtigheid voor de complicaties van overwegingen van het “First Amendment” (Eerste amendement). De “grand jury” die in 2011 was op poten gezet, werd wel in 2017 hervat onder de Trump-legislatuur.
  • de “Russiagate: De Ecuadoraanse regering had een plan bedacht om Assange diplomatieke onschendbaarheid te geven en hem vervolgens naar een derde land te sturen, met Rusland als een van de mogelijke bestemmingen. Toen Assange echter over het plan werd verteld, weigerde hij om naar Rusland te gaan. Uiteindelijk weigerde Groot-Brittannië de diplomatieke status van Assange te erkennen, waarmee een einde kwam aan de hele affaire. Dit zogenaamde kerstavondcomplot uit 2017 werd voor het eerst gerapporteerd in The Guardian door Luke Harding, bekend om zijn anti-Russische en anti-Assange-rapportage. Maar zelfs Harding meldde niet dat de Russische inlichtingendienst bij de extractie betrokken zou zijn. Volgens Stella Moris, een Assange-advocaat en zijn verloofde, is het verhaal van een Russische actie om Assange uit de ambassade te halen onjuist en werd het door UC Global bedacht om de CIA tevreden te stellen en het contract van $ 200.000 per maand in stand te houden…. Het verzonnen verhaal werd vermoedelijk onthuld in getuigenissen in de Spaanse zaak. In het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller wordt beweerd dat Assange online heeft gecommuniceerd met Russische GRU-agenten van defensie-inlichtingen die zich voordeden als “Guccifer 2.0” om gelekte e-mails van de Democratische Partij te verkrijgen, een bewering die door Yahoo! als feit wordt gerapporteerd. Zelfs als het waar zou zijn dat Guccifer 2.0 een dekmantel was voor de Russische inlichtingendienst, weigerde Robert Mueller (de eindverantwoordelijke voor het “Russian meddling” onderzoek) Assange te vervolgen omdat er geen bewijs was dat Assange hiervan op de hoogte zou zijn.