The War on Wikileaks and Julian Assange: Nederlandstalige vertaling van het Yahoo rapport

We publiceren hier de Nederlandstalige vertaling van het Yahoo-rapport over de plannen van de Amerikaanse autoriteiten om Assange te ontvoeren en te vermoorden:

In 2017, toen Julian Assange zijn vijfde jaar verschanst in de Londense ambassade van Ecuador begon, beraamde de CIA een plan om de oprichter van WikiLeaks te ontvoeren, wat leidde tot verhitte discussies onder functionarissen van de regering-Trump over de wettigheid en uitvoerbaarheid van een dergelijke operatie.

Sommige hoge functionarissen binnen de CIA en de Trump-regering bespraken zelfs het vermoorden van Assange en gingen zelfs zo ver dat ze om ‘schetsen’ of ‘opties’ vroegen om hem te vermoorden. Discussies over de ontvoering of moord op Assange vonden plaats “op het hoogste niveau” van de regering-Trump, zei een voormalige hoge contraspionage functionaris. “Er leken geen grenzen te zijn.”

De gesprekken maakten deel uit van een ongekende CIA-campagne gericht tegen WikiLeaks en zijn oprichter. De meervoudige plannen van het bureau omvatten ook uitgebreide spionage van WikiLeaks-medewerkers, onenigheid zaaien onder de leden van de groep en hun elektronische apparaten stelen.

Hoewel Assange al jaren op de radar van Amerikaanse inlichtingendiensten stond, werden deze plannen voor een totale oorlog tegen hem aangewakkerd door WikiLeaks’ voortdurende publicatie van buitengewoon gevoelige CIA-hacktools, gezamenlijk bekend als Vault 7, uiteindelijk concludeerde de CIA dat het ging om “het grootste gegevensverlies in de geschiedenis van de CIA.”

De nieuw geïnstalleerde CIA-directeur van president Trump, Mike Pompeo, was op zoek naar wraak op WikiLeaks en Assange, die sinds 2012 hun toevlucht hadden gezocht in de Ecuadoraanse ambassade om uitlevering aan Zweden te voorkomen op beschuldigingen van verkrachting die hij ontkende.


Pompeo en andere leiders van top agentschappen “waren volledig los van de realiteit omdat ze zich zo schaamden voor Vault 7”, zei een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris van Trump. “Ze zagen bloed.”
De woede van de CIA op WikiLeaks bracht Pompeo ertoe om de groep in 2017 publiekelijk te omschrijven als een “niet-statelijke vijandige inlichtingendienst”. Meer dan alleen een provocerend gespreksonderwerp, opende die terminologie de deur voor agenten van de agentschappen om veel agressievere acties te ondernemen en de Wikileaks te behandelen zoals het doet met spionagediensten van de tegenstander, vertelden voormalige inlichtingen functionarissen aan Yahoo News. Binnen enkele maanden volgden Amerikaanse spionnen de communicatie en bewegingen van tal van WikiLeaks-personeel, inclusief audio- en visuele bewaking van Assange zelf, volgens voormalige functionarissen.

Dit Yahoo News-onderzoek, gebaseerd op gesprekken met meer dan 30 voormalige Amerikaanse functionarissen – van wie er acht details beschreven over de voorstellen van de CIA om Assange te ontvoeren – onthult voor het eerst een van de meest controversiële inlichtingen debatten van het Trump-presidentschap en onthult nieuwe details over de oorlog van de Amerikaanse regering tegen WikiLeaks. Het was een campagne onder leiding van Pompeo die belangrijke juridische beperkingen omzeilde, het werk van het ministerie van Justitie in de richting van de rechtsvervolging van Assange mogelijk in gevaar bracht en een schadelijke episode in het Verenigd Koninkrijk, de naaste bondgenoot van de Verenigde Staten, riskeerde.

De CIA weigerde commentaar te geven. Pompeo reageerde niet op verzoeken om commentaar.

“Als Amerikaans staatsburger vind ik het absoluut schandalig dat onze regering zou overwegen iemand te ontvoeren of te vermoorden zonder enige gerechtelijke procedure, simpelweg omdat hij waarheidsgetrouwe informatie had gepubliceerd”, vertelde Barry Pollack, de Amerikaanse advocaat van Assange, aan Yahoo News.

Assange is nu gehuisvest in een Londense gevangenis terwijl de rechtbanken daar beslissen over een Amerikaans verzoek om de oprichter van WikiLeaks uit te leveren op beschuldiging van poging om voormalig Amerikaans legeranalist Chelsea Manning te helpen inbreken in een geheim computernetwerk en samenzwering om geheime documenten te verkrijgen en te publiceren, een overtreding van de Spionagewet. “Mijn hoop en verwachting is dat de Britse rechtbanken deze informatie in overweging zullen nemen en het zal haar beslissing om niet uit te leveren aan de VS verder versterken”, voegde Pollack eraan toe.
Er zijn geen aanwijzingen dat de meest extreme maatregelen tegen Assange ooit zijn goedgekeurd, deels vanwege bezwaren van advocaten van het Witte Huis, maar de WikiLeaks-voorstellen van de CIA maakten sommige regeringsfunctionarissen zo ongerust dat ze stilletjes contact zochten met stafleden en leden van het Congres van het Huis en Inlichtingen Commissies van de Senaat om hen te waarschuwen voor wat Pompeo suggereerde. “Er waren ernstige zorgen over het toezicht op de inlichtingendiensten die door deze escapade naar voren werden gebracht”, zei een nationale veiligheidsfunctionaris van Trump.


Sommige functionarissen van de Nationale Veiligheidsraad vreesden dat de voorstellen van de CIA om Assange te ontvoeren niet alleen illegaal zouden zijn, maar ook de vervolging van de WikiLeaks-oprichter in gevaar zouden kunnen brengen. Uit bezorgdheid dat de plannen van de CIA een mogelijke strafzaak zouden doen ontsporen, versnelde het ministerie van Justitie het opstellen van aanklachten tegen Assange om ervoor te zorgen dat ze voorhanden waren als hij naar de Verenigde Staten zou worden gebracht.

Eind 2017, midden in het debat over ontvoering en andere extreme maatregelen, werden de plannen van het bureau op zijn kop gezet toen Amerikaanse functionarissen in hun ogen alarmerende berichten oppikten dat Russische inlichtingendiensten zich voorbereidden om Assange uit het Verenigd Koninkrijk te loodsen en hem stilletjes af te voeren naar Moskou.

De inlichtingen rapportage over een mogelijke ontsnapping werd op de hoogste niveaus van de Amerikaanse regering als geloofwaardig beschouwd. Destijds waren Ecuadoraanse functionarissen begonnen met pogingen om Assange de diplomatieke status te verlenen als onderdeel van een plan om hem dekking te geven om de ambassade te verlaten en naar Moskou te vliegen om te dienen in de Russische missie van het land.

Als reactie daarop begonnen de CIA en het Witte Huis zich voor te bereiden op een aantal scenario’s om de Russische vertrekplannen van Assange te dwarsbomen, volgens drie voormalige functionarissen. Die omvatten mogelijke vuurgevechten met agenten van het Kremlin in de straten van Londen, een auto laten crashen in een Russisch diplomatiek voertuig dat Assange vervoerde en hem vervolgens greep, en de banden van een Russisch vliegtuig met Assange plat schieten voordat het naar Moskou kon

opstijgen. (Amerikaanse functionarissen vroegen hun Britse tegenhangers om te schieten als geweervuur nodig was, en de Britten stemden ermee in, volgens een voormalige hoge regeringsfunctionaris.)

“We hadden allerlei redenen om aan te nemen dat hij overwoog om daar weg te komen”, zei de voormalige hoge regeringsfunctionaris, eraan toevoegend dat een rapport zei dat Assange zou kunnen proberen te ontsnappen uit de ambassade verborgen in een wasgoed container. “Het begon op een film over een ontsnapping uit een gevangenis te lijken.”

De intrige over een mogelijke ontsnapping van Assange veroorzaakte een wilde strijd tussen rivaliserende spionagediensten in Londen. Onder meer Amerikaanse, Britse en Russische agenten plaatsten undercoveragenten rond de Ecuadoraanse ambassade. Voor de Russen ging het om een ontsnapping te faciliteren. Voor de VS en geallieerde diensten was het om zo’n ontsnapping te blokkeren. “Het was meer dan komisch”, zei de voormalige hoge ambtenaar. “Het kwam op het punt dat elk mens in een straal van drie blokken voor een van de inlichtingendiensten werkte – of het nu straatvegers waren, politieagenten of bewakers.

Ambtenaren van het Witte Huis informeerden Trump en waarschuwden hem dat de zaak een internationaal incident zou kunnen uitlokken – of erger. “We hebben hem verteld dat dit lelijk gaat worden”, zei de voormalige functionaris.

Naarmate het debat over WikiLeaks verhevigde, maakten sommigen in het Witte Huis zich zorgen dat de campagne tegen de organisatie uiteindelijk zou leiden tot ‘het verzwakken van Amerika’, zoals een nationale veiligheidsfunctionaris van Trump het uitdrukte, door barrières te verlagen die de regering ervan weerhouden zich te richten op reguliere journalisten en nieuwsorganisaties , zeiden voormalige functionarissen.

De angst bij de Nationale Veiligheidsraad, zei de voormalige functionaris, kan worden samengevat als: “Waar stopt dit?”

Toen WikiLeaks in december 2006 zijn website lanceerde, was het een bijna ongekend model: iedereen kon waar dan ook anoniem materiaal indienen voor publicatie. En dat deden ze, over onderwerpen variërend van geheime broederschap rituelen tot details van de arrestatie operaties van de Amerikaanse regering in Guantánamo Bay.

Toch kreeg Assange, de slungelige Australische activist die de organisatie leidde, niet veel aandacht tot 2010, toen WikiLeaks pistool camerabeelden vrijgaf van een luchtaanval door Amerikaanse legerhelikopters in 2007 in Bagdad waarbij minstens een dozijn mensen omkwam, waaronder twee Reuters-journalisten, en twee jonge kinderen verwond werden. Het Pentagon had geweigerd de dramatische video vrij te geven, maar iemand had hem aan WikiLeaks verstrekt.

Later dat jaar publiceerde WikiLeaks ook verschillende collecties van geheime en gevoelige Amerikaanse overheidsdocumenten met betrekking tot de oorlogen in Afghanistan en Irak, evenals meer dan 250.000 Amerikaanse diplomatieke telegrammen. Assange werd in sommige kringen geprezen als een held en in andere als een schurk. Voor Amerikaanse inlichtingen- en wetshandhavingsinstanties was de vraag hoe om te gaan met de groep, die anders opereerde dan de typische nieuwszenders. “Het probleem van WikiLeaks was dat iets gelijkaardigs niet bestond“, zei een voormalige inlichtingen functionaris.

Hoe WikiLeaks te definiëren heeft lang iedereen in verwarring gebracht, van overheidsfunctionarissen tot pleitbezorgers van de pers. Sommigen beschouwen het als een onafhankelijke journalistieke instelling, terwijl anderen beweren dat het een handlanger is van buitenlandse spionagediensten.

“Ze zijn geen journalistieke organisatie, ze komen er niet in de buurt”, vertelde William Evanina, die begin 2021 met pensioen ging als de hoogste contraspionage functionaris van de VS, in een interview aan Yahoo News. Evanina weigerde specifieke Amerikaanse voorstellen met betrekking tot Assange of WikiLeaks te bespreken.

Maar de regering-Obama, bang voor de gevolgen voor de persvrijheid – en gelouterd door de weerbots van haar eigen agressieve jacht op lekken– beperkte de onderzoeken naar Assange en WikiLeaks. “We stonden jarenlang stil”, zei Evanina. “Er was een terughoudendheid in de regering-Obama op een hoog niveau om agentschappen in staat te stellen deel te nemen aan ‘bepaalde soorten van inlichtingen inzameling’ tegen WikiLeaks, waaronder signalen en cyberoperaties”, zei hij.

Dat begon te veranderen in 2013, toen Edward Snowden, een agent van de National Security Agency, naar Hong Kong vluchtte met een enorme hoeveelheid geclassificeerd materiaal, waarvan sommige onthulden dat de Amerikaanse regering illegaal Amerikanen bespioneerde. WikiLeaks hielp bij het regelen van Snowdens ontsnapping naar Rusland vanuit Hong Kong. Een WikiLeaks-redacteur vergezelde Snowden ook naar Rusland, waar zij bij hem verbleef tijdens zijn 39-daagse gedwongen verblijf op een luchthaven in Moskou en drie maanden bij hem woonde nadat Rusland Snowden asiel had verleend.

In de nasleep van de Snowden-onthullingen heeft de regering-Obama de inlichtingen diensten toegestaan prioriteit te geven aan het verzamelen van gegevens over WikiLeaks, aldus Evanina, nu de CEO van de Evanina Group. Voordien had de FBI een huiszoekingsbevel nodig om de databases van de groep in de Verenigde Staten te onderzoeken of een dagvaarding of een nationale veiligheidsbrief om toegang te krijgen tot WikiLeaks-gerelateerde financiële gegevens, “hetgeen niet zou gebeuren”, zei een andere voormalige hoge contraspionage functionaris. “Dat veranderde na 2013.”
Vanaf dat moment werkte de Amerikaanse inlichtingendienst nauw samen met bevriende spionagebureaus om een beeld op te bouwen van het netwerk van WikiLeaks-contacten “en het terug te koppelen aan staatsvijandige inlichtingendiensten”, zei Evanina. De CIA verzamelde een groep analisten die onofficieel bekend staat als “het WikiLeaks-team” in haar Office of Transnational Issues, met een missie om de organisatie te onderzoeken, volgens een voormalige functionaris van het bureau.

Nog steeds schurend tegen de geldende limieten lobbyden topfunctionarissen van de inlichtingendienst bij het Witte Huis om WikiLeaks – en enkele spraakmakende journalisten – te herdefiniëren als ‘informatiemakelaars’, wat het gebruik van meer onderzoeksinstrumenten tegen hen zou hebben mogelijk gemaakt, en mogelijk de weg vrijmaakte voor hun vervolging, volgens voormalige functionarissen. Het “was een stap in de richting van een rechtszaak, als dit zou lukken, dat we zouden te maken hadden met agenten van een buitenlandse mogendheid”, zei een voormalige hoge contraspionage functionaris.

Onder de journalisten die enkele Amerikaanse functionarissen wilden aanwijzen als ‘informatiemakelaars’ waren Glenn Greenwald, destijds columnist voor The Guardian, en Laura Poitras, een documentairemaker, die beiden een belangrijke rol hadden gespeeld bij het publiceren van door Snowden verstrekte documenten.

“Is WikiLeaks een journalistieke kanaal? Zijn Laura Poitras en Glenn Greenwald echt journalisten?” aldus de voormalige ambtenaar. “We probeerden de definitie ervan te veranderen, en ik verkondigde dit in het Witte Huis en werd afgewezen.”

Het beleid van de regering-Obama luidde : “Als er gepubliceerde werken zijn, ongeacht de locatie, dan moeten we ze behandelen als individuen die door het Eerste Amendement worden beschermd”, zei de voormalige hoge contraspionage functionaris. “Er waren enkele uitzonderingen op die regel, maar die waren heel, heel, heel weinig en zeldzaam.” WikiLeaks, zo besloot de regering, paste niet in die uitzondering.

In een verklaring aan Yahoo News zei Poitras dat gerapporteerde pogingen om zichzelf, Greenwald en Assange te classificeren als “informatiemakelaars” in plaats van journalisten “huiveringwekkend zijn en een bedreiging vormen voor journalisten over de hele wereld”.

“Dat de CIA ook heeft samengespannen om de uitlevering en illegale moord op Julian Assange te plannen, is een door de staat gesteunde misdaad tegen de pers”, voegde ze eraan toe. “Ik ben niet in het minst verrast dat de CIA, een autoritaire en antidemocratische instelling van oudsher, samenzweerde om een manier te vinden om journalistiek te criminaliseren, hen te bespioneren en andere vormen van agressie te plegen tegen journalisten”, vertelde Greenwald aan Yahoo News.

In 2015 was WikiLeaks het onderwerp van een intens debat over de vraag of de organisatie het doelwit moest zijn van wetshandhavings-of spionagediensten. Sommigen voerden aan dat de FBI als enige verantwoordelijk zou moeten zijn voor het onderzoek naar WikiLeaks, zonder een rol voor de CIA of de NSA. Vooral het ministerie van Justitie was “zeer beschermend” jegens zijn overheden over het al dan niet aanklagen van Assange en of WikiLeaks behandeld kan worden “als een mediakanaal”, zei Robert Litt, de senior advocaat van de inlichtingendiensten tijdens de regering-Obama.

Toen, in de zomer van 2016, op het hoogtepunt van de presidentsverkiezingen periode, ontwikkelde zich een explosieve episode in de benadering van WikiLeaks door de Amerikaanse regering, toen de website e-mails van de Democratische Partij begon te publiceren. De Amerikaanse inlichtingengemeenschap concludeerde later dat de Russische militaire inlichtingendienst, bekend als de GRU, de e-mails had gehackt.

Als reactie op het lek begon de NSA de Twitter-accounts te controleren van de vermoedelijke Russische inlichtingendiensten die de gelekte e-mails van de Democratische Partij verspreidden, aldus een voormalige CIA-functionaris. Deze verzameling onthulde directe berichten tussen de agenten, onder de naam Guccifer 2.0, en het Twitter-account van WikiLeaks. Assange ontkende destijds standvastig dat de Russische regering de bron was voor de e-mails, die ook werden gepubliceerd door reguliere nieuwsorganisaties.

Toch loste Assange’s communicatie met de vermoedelijke agenten de zaak op voor sommige Amerikaanse functionarissen. De gebeurtenissen van 2016 “kristalliseerden” de overtuiging van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat de oprichter van WikiLeaks “in samenspanning handelde met mensen die hem gebruikten om de belangen van de Verenigde Staten te schaden”, zei Litt.


Na de publicatie van de e-mails van de Democratische Partij was er “nul debat” over de vraag of de CIA meer zou gaan spioneren op WikiLeaks, zei een voormalige inlichtingenfunctionaris. Maar er was nog steeds “gevoeligheid over hoe we gegevens zouden verzamelen over hen”, voegde de voormalige functionaris eraan toe.

De CIA beschouwde mensen die bij WikiLeaks waren aangesloten nu als geldige doelwitten voor verschillende soorten spionage, waaronder een technische gegevensverzameling in de buurt – zoals afluisterapparatuur – soms mogelijk gemaakt door persoonlijke spionage en ‘operaties op afstand’, zoals onder andere het hacken van de apparaten van WikiLeaks-leden vanop afstand, volgens voormalige inlichtingen functionarissen.

De visie van de regering-Obama op WikiLeaks onderging wat Evanina beschreef als een “totale ommekeer” kort voordat Donald Trump, gedeeltelijk geholpen door WikiLeaks’ publicatie van e-mails van de Democratische campagne, een verrassende overwinning behaalde op Hillary Clinton bij de verkiezingen van 2016.

Toen het nationale veiligheidsteam van Trump hun posities innam bij het ministerie van Justitie en de CIA, vroegen functionarissen zich af of, ondanks zijn campagne verklaring van “liefde” voor WikiLeaks, de door Trump benoemden een hardere kijk op de organisatie zouden hebben. Ze mochten niet teleurgesteld worden.

“Er was een fundamentele verandering in de manier waarop WikiLeaks werd bekeken”, zei een voormalige senior contraspionage functionaris. Als het ging om de vervolging van Assange – iets wat de regering-Obama had geweigerd te doen – had het Witte Huis van Trump een andere benadering, zei een voormalig ambtenaar van het ministerie van Justitie. “Niemand in dat team zou te zeer verdeeld zijn over de problemen met het Eerste Amendement.”

Op 13 april 2017 schreed Pompeo, met een speld van de Amerikaanse vlag op de linker revers van zijn donkergrijze pak, naar het podium van het Center for Strategic and International Studies (CSIS), een denktank in Washington, om tegenover een staand gezelschap zijn eerste openbare opmerkingen als Trumps CIA-directeur te maken.

In plaats van het platform te gebruiken om een overzicht te geven van wereldwijde uitdagingen of om de bureaucratische veranderingen die hij van plan was bij het bureau aan te brengen, wijdde Pompeo een groot deel van zijn toespraak aan de dreiging van WikiLeaks.

“WikiLeaks loopt als een vijandige inlichtingendienst en praat als een vijandige inlichtingendienst en heeft zijn volgelingen aangemoedigd om banen te zoeken bij de CIA om inlichtingen te verkrijgen”, zei hij.

“Het is tijd om WikiLeaks op te roepen voor wat het werkelijk is: een niet-statelijke vijandige inlichtingendienst die vaak wordt bijgestaan door statelijke actoren zoals Rusland,” vervolgde hij.

Het was amper vijf weken geleden dat WikiLeaks de CIA had verbluft toen het aankondigde dat het een enorme hoeveelheid bestanden had verkregen – die het “Vault 7” noemde – van de ultrageheime hackafdeling van de CIA. Ondanks de opgevoerde gegevensverzameling door de CIA van WikiLeaks, kwam de aankondiging als een complete verrassing voor het bureau, maar zodra de organisatie het eerste materiaal op haar website plaatste, wist de CIA dat er een catastrofe te wachten stond.

Vault 7 “heeft het agentschap tot in de kern pijn gedaan“, zei een voormalige CIA-functionaris. Ambtenaren van het Agentschap “lachten vroeger om WikiLeaks” en bespotten het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Pentagon omdat ze zoveel materiaal aan hun controle hadden laten ontsnappen.

Pompeo, blijkbaar bang voor de toorn van de president, was aanvankelijk terughoudend om de president zelfs maar in te lichten over Vault 7, volgens een voormalige hoge functionaris van de Trump-administratie. “Vertel het hem niet, hij hoeft het niet te weten”, vertelde Pompeo aan een officiële informant, voordat Pompeo werd geïnformeerd dat de informatie te kritisch was en dat de president op de hoogte moest worden gesteld, zei de voormalige functionaris.

Woedende hoge FBI- en NSA-functionarissen eisten herhaaldelijk bijeenkomsten tussen instanties om de omvang van de schade te bepalen die door Vault 7 was veroorzaakt, volgens een andere voormalige nationale veiligheidsfunctionaris.

De NSA geloofde dat, hoewel het lek alleen hack operaties van de CIA aan het licht bracht, het ook landen als Rusland of China aanwijzingen zou kunnen geven over NSA-doelen en -methoden, zei deze voormalige functionaris.

Pompeo’s agressieve toon bij CSIS weerspiegelde zijn “onbezonnen houding”, zei een voormalige hoge inlichtingen functionaris. “Hij zou de grenzen zo veel als hij kon willen verleggen” tijdens zijn ambtstermijn als CIA-directeur, zei de voormalige functionaris.

De regering-Trump stuurde meer signalen dat ze niet langer gebonden zou zijn aan de zelfopgelegde beperkingen van de regering-Obama met betrekking tot WikiLeaks. Voor sommige Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen was dit een welkome afwisseling. “Er was in het begin enorme vijandigheid jegens WikiLeaks van de inlichtingengemeenschap”, zei Litt.

Vault 7 leidde tot “een geheel nieuwe mentaliteit bij de administratie om te heroverwegen hoe WikiLeaks als een vijandige actor moet worden beschouwd”, zei Evanina. “Dat was nieuw en het was verfrissend voor de inlichtingengemeenschap en de rechtshandhavingsgemeenschap.” Updates over Assange werden regelmatig opgenomen in Trump’s President’s Daily Brief, een uiterst geheim document opgesteld door Amerikaanse inlichtingendiensten dat de meest kritieke nationale veiligheidsproblemen van de dag samenvat, aldus een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris.

De directe vraag voor Pompeo en de CIA was hoe terug te slaan tegen WikiLeaks en Assange. Ambtenaren van het bureau vonden het antwoord in een juridische handigheid. Om de Amerikaanse inlichtingendiensten in het geheim de activiteiten van een buitenlandse actor te laten verstoren, moet de president gewoonlijk een document ondertekenen dat een “bevinding” wordt genoemd en dat dergelijke geheime actie autoriseert die moet worden meegedeeld aan de inlichtingen commissies van het Huis en de Senaat. In zeer gevoelige gevallen is de kennisgeving beperkt tot de zogenaamde Bende van Acht van het Congres – de vier leiders van het Huis en de Senaat, plus de voorzitter en het rangschikkende lid van de twee commissies. Maar er is een belangrijke uitholling . Veel van dezelfde acties, indien genomen tegen een andere spionagedienst, worden beschouwd als “aanstootgevende contraspionage”-activiteiten, die de CIA mag uitvoeren zonder een presidentiële bevinding te krijgen of het Congres te hoeven informeren, volgens verschillende voormalige inlichtingen functionarissen.
Vaak neemt de CIA deze beslissingen intern, op basis van interpretaties van het zogenaamde “gewoonterecht” dat in het geheim is doorgegeven binnen de juridische dienst van het agentschap. “Ik denk niet dat mensen zich realiseren hoeveel [de] CIA kan doen onder offensieve [contraspionage] en hoe er minimaal toezicht op is”, zei een voormalige functionaris.

De moeilijkheid om te bewijzen dat WikiLeaks in opdracht van het Kremlin opereerde, was een belangrijke factor achter het besluit van de CIA om de groep aan te merken als een vijandige inlichtingendienst, aldus een voormalige hoge contraspionage functionaris. “Er was veel juridische discussie over: opereren ze als een Russische agent?” zei de oud-functionaris. “Het was niet duidelijk dat ze dat waren, dus de vraag was of het kan worden geherformuleerd dat ze een vijandige entiteit zijn.”

Advocaten van de inlichtingen gemeenschap besloten dat het kon. Toen Pompeo WikiLeaks tot ‘een niet-statelijke vijandige inlichtingendienst’ verklaarde, sprak hij niet terloops, noch herhaalde hij een zin die door een speechschrijver van de CIA was verzonnen. “Die uitdrukking is weloverwogen gekozen en weerspiegelde de mening van de regering“, zei een voormalige ambtenaar van de regering-Trump.

Maar de verklaring van Pompeo verraste Litt, die minder dan drie maanden eerder zijn functie als algemeen adviseur van het Office of the Director for National Intelligence had verlaten. “Op basis van de informatie die ik had gezien, dacht ik dat hij daarmee zijn boekje te buiten ging”, zei Litt.

Voor veel hoge inlichtingenfunctionarissen was Pompeo’s aanduiding van WikiLeaks echter een positieve stap. “We waren het er allemaal over eens dat WikiLeaks een vijandige inlichtingen organisatie was en dienovereenkomstig moest worden aangepakt”, zei een voormalige hoge CIA-functionaris.

Kort na de toespraak vroeg Pompeo een kleine groep hoge CIA-officieren om “de kunst van het mogelijke” uit te zoeken als het om WikiLeaks ging, zei een andere voormalige hoge CIA-functionaris. “Hij zei: ‘Niets is verboden terrein, censureer jezelf niet. Ik heb operationele ideeën van je nodig. Ik zal me zorgen maken over de advocaten in Washington.’ ” Het hoofdkantoor van de CIA in Langley, Virginia, stuurde berichten naar CIA-stations en bases over de hele wereld om prioriteit te geven aan het verzamelen van gegevens over WikiLeaks, volgens de voormalige hoge functionaris van het agentschap.


De aanwijzing door de CIA van WikiLeaks als een niet-statelijke vijandige inlichtingendienst maakte “de verdubbeling van de inspanningen wereldwijd en in eigen land bij het gegevens verzamelen” tegen de groep mogelijk, zei Evanina. Die inspanningen omvatten het volgen van de bewegingen en communicatie van Assange en andere WikiLeaks-topfiguren door “meer aan de technische kant te werken, meer aan de menselijke kant te rekruteren”, zei een andere voormalige hoge contraspionage functionaris.

Dit was geen gemakkelijke taak. WikiLeaks-medewerkers waren “superparanoïde mensen”, en de CIA schatte dat slechts een handvol individuen toegang hadden tot het Vault 7-materiaal dat het bureau wilde ophalen, zei een voormalige inlichtingenfunctionaris. Die personen gebruikten beveiligingsmaatregelen die het verkrijgen van de informatie bemoeilijkten, waaronder het bewaren op versleutelde schijven die ze ofwel bij zich droegen of in kluizen opsloten, volgens voormalige functionarissen.

WikiLeaks beweerde dat het slechts een fractie van de Vault 7-documenten in zijn bezit had gepubliceerd. Dus, wat als de Amerikaanse inlichtingendienst een deel van die niet-gepubliceerde materialen online zou vinden? In het Witte Huis begonnen functionarissen met het plannen van dat scenario. Zouden de Verenigde Staten een cyberaanval kunnen lanceren op een server die door WikiLeaks wordt gebruikt om deze documenten op te slaan?

Ambtenaren wisten niet zeker of het ministerie van Defensie op dat moment de bevoegdheid had om dit te doen, zonder de handtekening van de president. Als alternatief, zo stelden ze voor, zou de CIA misschien dezelfde actie kunnen uitvoeren onder de offensieve contraspionage bevoegdheden van het bureau. De CIA zou immers haar eigen documenten wissen, zo redeneerden functionarissen. Amerikaanse spionnen hebben echter nooit een kopie van het niet-gepubliceerde Vault 7-materiaal online gevonden, dus de discussie was uiteindelijk onzinnig, volgens een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris.

Desalniettemin had de CIA enkele successen. Medio 2017 hadden Amerikaanse spionnen uitstekende informatie over tal van WikiLeaks-leden en medewerkers, niet alleen over Assange, zeiden voormalige functionarissen. Dit omvatte wat deze personen zeiden en tegen wie ze het zeiden, waar ze op een bepaalde datum en tijd op reis waren of zouden zijn, en op welke platforms deze personen communiceerden, volgens voormalige functionarissen.

“Amerikaanse spionagediensten ontwikkelden goede informatie over de ‘levenspatronen’ van WikiLeaks-medewerkers, met name hun reizen binnen Europa”, zei een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris. Volgens de voormalige functionaris was de Amerikaanse inlichtingendienst vooral geïnteresseerd in informatie over reizen van WikiLeaks-medewerkers naar Rusland of landen in de baan van Rusland.

Bij de CIA betekende de nieuwe aanduiding dat Assange en WikiLeaks zouden veranderen van “een doelwit van inzameling naar een doelwit van verstoring”, zei een voormalige hoge CIA-functionaris. Binnen de CIA en de NSC begonnen voorstellen naar boven te sijpelen om verschillende ontwrichtende activiteiten te ondernemen – de kern van “offensieve contraspionage” – tegen WikiLeaks. Deze omvatten het verlammen van de digitale infrastructuur, het verstoren van de communicatie, het uitlokken van interne geschillen binnen de organisatie door schadelijke informatie te plaatsen en het stelen van elektronische apparaten van WikiLeaks-leden, volgens drie voormalige functionarissen.

Infiltreren in de groep, hetzij met een echte persoon, hetzij door een cyberpersona uit te vinden om het vertrouwen van de groep te winnen, werd al snel afgedaan als onwaarschijnlijk omdat de senior WikiLeaks-figuren zo veiligheidsbewust waren, aldus voormalige inlichtingenfunctionarissen. Tweedracht zaaien binnen de groep leek een gemakkelijkere weg naar succes, deels omdat “die jongens elkaar haatten en de hele tijd vochten”, zei een voormalige inlichtingenfunctionaris. Maar veel van de andere ideeën waren “niet klaar voor prime time”, zei de voormalige inlichtingenfunctionaris.

“Een of andere kerel die is aangesloten bij WikiLeaks, bewoog zich over de hele wereld en ze wilden zijn computer stelen omdat ze dachten dat hij Vault 7-bestanden zou hebben”, zei de voormalige functionaris.

De ambtenaar kon die persoon niet identificeren. Maar sommige van deze voorstellen zijn mogelijk uiteindelijk goedgekeurd. In december 2020 beweerde een Duitse hacker die nauw verbonden was met WikiLeaks en die hielp bij de publicaties van Vault 7 dat er een poging was gedaan om in te breken in zijn appartement, dat hij had beveiligd met een uitgebreid sluitsysteem. De hacker, Andy Müller-Maguhn, zei ook dat hij werd gevolgd door mysterieuze figuren en dat zijn gecodeerde telefoon was afgeluisterd. Op de vraag of de CIA had ingebroken in de huizen van WikiLeaks’ medewerkers en hun harde schijven had gestolen of gewist, weigerde een voormalige inlichtingenfunctionaris in detail te treden, maar zei dat “er enkele acties zijn ondernomen”.

Tegen de zomer van 2017 deden de voorstellen van de CIA alarmbellen afgaan bij de Nationale Veiligheidsraad. “WikiLeaks was een complete obsessie van Pompeo”, zei een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris van de regering-Trump. “Na Vault 7 wilden Pompeo en [plaatsvervangend CIA-directeur Gina] Haspel wraak op Assange.”

Tijdens ontmoetingen tussen hoge functionarissen van de Trump-regering nadat WikiLeaks het Vault 7-materiaal begon te publiceren, begon Pompeo de ontvoering van Assange te bespreken, volgens vier voormalige functionarissen. Terwijl het idee om Assange te ontvoeren voorafging aan de aankomst van Pompeo in Langley, verdedigde de nieuwe directeur de voorstellen, volgens voormalige functionarissen.

Pompeo en anderen van het agentschap stelden voor om Assange van de ambassade te ontvoeren en hem heimelijk via een derde land terug te brengen naar de Verenigde Staten – een proces dat bekend staat als uitlevering. Het idee was om “in de ambassade in te breken, [Assange] naar buiten te slepen en hem te brengen waar we willen”, zei een voormalige inlichtingenfunctionaris. Een minder extreme versie van het voorstel hield in dat Amerikaanse agenten Assange van de ambassade grepen en hem aan de Britse autoriteiten uitleverden.

Dergelijke acties zouden zeker een diplomatieke en politieke vuurstorm veroorzaken, omdat ze de diplomatieke onschendbaarheid van de Ecuadoraanse ambassade zouden hebben geschonden vooraleer een burger van een belangrijke Amerikaanse partner – Australië – werd ontvoerd in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk, de trouwste bondgenoot van de Verenigde Staten . Proberen om Assange te grijpen uit een ambassade in de Britse hoofdstad, vonden sommigen “belachelijk”, zei de voormalige inlichtingenfunctionaris. “Dit is niet Pakistan of Egypte – we hebben het over Londen.”

Britse instemming was verre van verzekerd. Voormalige functionarissen verschillen van mening over hoeveel de Britse regering wist over de uitleveringsplannen van de CIA voor Assange, maar op een gegeven moment hebben Amerikaanse functionarissen de kwestie met hun Britse tegenhangers ter sprake gebracht.

“Er was een discussie met de Britten over de andere kant op te kijken toen een team van jongens naar binnen ging en een uitlevering deed”, zei een voormalige hoge contraspionagefunctionaris. “Maar de Britten zeiden: ‘Echt niet, dat doe je niet op ons grondgebied, dat gebeurt niet.'” De Britse ambassade in Washington beantwoordde geen verzoek om commentaar.

Naast diplomatieke zorgen over uitlevering, geloofden sommige NSC-functionarissen dat het ontvoeren van Assange duidelijk illegaal zou zijn. “Je kunt mensen niet in een auto gooien en ze ontvoeren”, zei een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris.

In feite, zei deze voormalige functionaris, voor sommige NSC-medewerkers: “Dit was de belangrijkste vraag: was het mogelijk om Assange onder de offensieve contraspionage-autoriteiten van [de CIA] te plaatsen?” In het denken van deze voormalige functionaris waren die bevoegdheden bedoeld om traditionele spionage-versus-spion-activiteiten mogelijk te maken, “niet dezelfde soort onzin die we uithaalden in de oorlog tegen het terrorisme.”

Sommige discussies gingen zelfs verder dan ontvoering. Amerikaanse functionarissen hadden volgens drie voormalige functionarissen ook overwogen om Assange te vermoorden. Een van die functionarissen zei dat hij werd geïnformeerd over een bijeenkomst in het voorjaar van 2017 waarin de president vroeg of de CIA Assange kon vermoorden en hem “opties” kon bieden om dat te doen.

“Het werd als losbandig en belachelijk beschouwd”, herinnert deze voormalige hoge CIA-functionaris zich van de suggestie.

Het is onduidelijk hoe serieus de voorstellen om Assange te vermoorden werkelijk waren. “Er is mij verteld dat ze gewoon aan het spugen waren”, zei een voormalige senior contraspionagefunctionaris die informeerde over de discussies over “kinetische opties” met betrekking tot de WikiLeaks-oprichter. “Het was gewoon Trump die Trump was.”

Desalniettemin vroegen en ontvingen leidinggevenden van het agentschap ongeveer tegelijkertijd “schetsen” van plannen voor het vermoorden van Assange en andere in Europa gevestigde WikiLeaks-leden die toegang hadden tot Vault 7-materiaal, zei een voormalige inlichtingenfunctionaris. Er waren discussies “of het doden van Assange mogelijk was en of het legaal was”, zei de voormalige functionaris.

Yahoo News kon niet bevestigen of deze voorstellen het Witte Huis hebben bereikt. Sommige functionarissen met kennis van de uitleveringsvoorstellen zeiden dat ze geen discussies hadden gehoord over het vermoorden van Assange.

In een verklaring aan Yahoo News ontkende Trump dat hij ooit heeft overwogen om Assange te laten vermoorden. “Het is helemaal niet waar, het is nooit gebeurd”, zei hij. Trump leek enige sympathie te betuigen voor de benarde situatie van Assange. “Ik denk zelfs dat hij erg slecht is behandeld”, voegde hij eraan toe.

Wat Trump destijds ook van de zaak vond, zijn NSC-advocaten waren volgens voormalige functionarissen bolwerken tegen de mogelijk illegale voorstellen van de CIA. “Terwijl mensen denken dat de regering-Trump niet in de rechtsstaat geloofde, hadden ze goede advocaten die verantwoordelijk waren voor de uitleveringsgesprekken van sommige hoge regeringsfunctionarissen. John Eisenberg, de hoogste NSC-advocaat, en Michael Ellis, zijn plaatsvervanger, maakten zich zorgen dat “Pompeo dingen bepleit die waarschijnlijk niet legaal zullen zijn”, waaronder “uitleveringsactiviteiten”, zei een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris. Eisenberg uitte in een schrijven aan CIA-advocaat Courtney Simmons Elwood zijn bezorgdheid over de WikiLeaks-gerelateerde voorstellen van het bureau, volgens een andere nationale veiligheidsfunctionaris van Trump.

Het is onduidelijk hoeveel Elwood van de voorstellen wist. “Toen Pompeo het overnam, ontsloeg hij de advocaten van veel dingen”, zei een voormalige senior advocaat van de inlichtingengemeenschap.

Pompeo’s gemakkelijke toegang tot het Oval Office, waar hij alleen Trump zou ontmoeten, verergerde de angsten van de advocaten. Eisenberg maakte zich zorgen dat de CIA-directeur die vergaderingen verliet met autoriteiten of goedkeuringen ondertekend door de president waar Eisenberg niets van af wist, volgens voormalige functionarissen.

NSC-functionarissen maakten zich ook zorgen over de timing van de mogelijke Assange-ontvoering. Discussies over de uitlevering van Assange vonden plaats voordat het ministerie van Justitie strafrechtelijke aanklachten tegen hem indiende, zelfs onder verzegeling – wat betekent dat de CIA Assange van de ambassade had kunnen ontvoeren zonder enige wettelijke basis om hem in de Verenigde Staten te berechten.

Eisenberg drong er bij functionarissen van het ministerie van Justitie op aan om hun aanklachten tegen Assange sneller op te stellen, voor het geval de uitleveringsplannen van de CIA vooruitgang zouden boeken, aldus voormalige functionarissen. Het Witte Huis vertelde procureur-generaal Jeff Sessions dat als aanklagers redenen hadden om Assange aan te klagen, ze op moesten schieten en dat zouden doen, volgens een voormalige hoge regeringsfunctionaris.

De zaken werden ingewikkelder in mei 2017, toen de Zweden hun verkrachtingsonderzoek naar Assange, die de beschuldigingen altijd had ontkend, lieten vallen. Ambtenaren van het Witte Huis ontwikkelden een back-up plan: de Britten zouden Assange op borgtocht vrijlaten, waardoor de aanklagers van het ministerie van Justitie 48 uur uitstel zouden krijgen om zich door een aanklacht te haasten.

Eisenberg maakte zich zorgen over de juridische implicaties van het uitleveren van Assange zonder strafrechtelijke vervolging, aldus een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris. Bij afwezigheid van een aanklacht, waar zou het bureau hem naartoe brengen, zei een andere voormalige functionaris die NSC-bijeenkomsten over het onderwerp bijwoonde. “Gaan we terug naar ‘duistere oorden’?”

Terwijl Amerikaanse functionarissen debatteerden over de wettigheid van de ontvoering van Assange, gingen ze geloven dat ze tegen de klok raceten. Inlichtingenrapporten waarschuwden dat Rusland zijn eigen plannen had om de WikiLeaks-leider uit de ambassade te loodsen en hem naar Moskou te vliegen, volgens Evanina, de hoogste Amerikaanse contraspionage functionaris van 2014 tot begin 2021.

De Verenigde Staten “hadden een voortreffelijke gegevensbank van zijn plannen en bedoelingen”, zei Evanina. “We hadden er alle vertrouwen in dat we in staat waren om al die [ontsnappings]pogingen te matigen.”

Ambtenaren maakten zich vooral zorgen toen vermoedelijke Russische agenten in diplomatieke voertuigen in de buurt van de Ecuadoraanse ambassade werden waargenomen tijdens het uitvoeren van een “starburst” -manoeuvre, een gebruikelijke tactiek voor spionagediensten, waarbij meerdere agenten zich plotseling verspreiden om aan toezicht te ontsnappen, aldus voormalige functionarissen. Dit kan een oefening zijn geweest voor een exfiltratie, mogelijk gecoördineerd met de Ecuadorianen, om Assange uit de ambassade te krijgen en hem het land uit te jagen, geloofden Amerikaanse functionarissen, de Russen dat ze Assange op straat zouden vrijlaten, “en dan zouden zij hem oppikken en hem wegvoeren naar Rusland”, zei een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris.

Ambtenaren ontwikkelden meerdere tactische plannen om elke poging van het Kremlin om Assange te laten ontsnappen, te dwarsbomen, waarvan sommige botsingen met Russische agenten in de Britse hoofdstad voor ogen hadden. “Er kan van alles zijn, van een vuistgevecht tot een vuurgevecht tot auto’s die op elkaar botsen”, zei een voormalige hoge functionaris van de Trump-administratie.

Amerikaanse functionarissen waren het oneens over de manier waarop Assange moest worden onderschept als hij probeerde te ontsnappen. Een voorstel om een auto-ongeluk te veroorzaken om het voertuig van Assange te stoppen was niet alleen een “borderline” of “buitenwettelijke” handelwijze – “iets wat we zouden doen in Afghanistan, maar niet in het VK.” – maar was ook bijzonder gevoelig omdat Assange waarschijnlijk zou worden vervoerd in een Russisch diplomatiek voertuig, zei een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris.

Als de Russen erin zouden slagen om Assange in een vliegtuig te krijgen, zouden Amerikaanse of Britse agenten voorkomen dat het opstijgt door het te blokkeren met een auto op de landingsbaan, een helikopter erover te laten zweven of zijn banden leeg te schieten, volgens een voormalige hoge ambtenaar van de Trump-regering. In het onwaarschijnlijke geval dat de Russen erin zouden slagen om de lucht in te gaan, waren functionarissen van plan om Europese landen te vragen het vliegtuig de overvliegrechten te ontzeggen, zei de voormalige functionaris.

Uiteindelijk ontwikkelden de Verenigde Staten en het VK een “gezamenlijk plan” om te voorkomen dat Assange zou onderduiken en Vladimir Poetin het soort propaganda-coup zou geven die hij had genoten toen “het niet alleen hij was om naar Moskou te gaan en geheimen te nemen”, zei hij. “De tweede kans die Poetin zou krijgen – hij krijgt Snowden en nu krijgt hij Assange – wordt een geopolitieke overwinning voor hem en zijn inlichtingendiensten.”

Evanina weigerde commentaar te geven op de plannen om te voorkomen dat Assange naar Rusland zou ontsnappen, maar hij suggereerde dat de inlichtingen alliantie “Five Eyes” tussen de Verenigde Staten, het VK, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland van cruciaal belang was. “We hadden er binnen de Five Eyes alle vertrouwen in dat we zouden kunnen voorkomen dat hij daarheen zou gaan”, zei hij.

Maar getuigenissen in een Spaans strafrechtelijk onderzoek suggereren sterk dat de Amerikaanse inlichtingendienst mogelijk ook interne hulp heeft gehad om de plannen van Assange in de gaten te houden.

Eind 2015 had Ecuador een Spaans beveiligingsbedrijf ingehuurd, UC Global genaamd, om de Londense ambassade van het land te beschermen, waar Assange al enkele jaren WikiLeaks beheerde vanuit zijn woonruimte. Buiten medeweten van Ecuador werkte UC Global medio 2017 echter ook voor Amerikaanse inlichtingendiensten, volgens twee voormalige werknemers die getuigden in een Spaans strafrechtelijk onderzoek dat voor het eerst werd gerapporteerd door de krant El País.

Het Spaanse bedrijf bezorgde Amerikaanse inlichtingendiensten gedetailleerde rapporten over de activiteiten en bezoekers van Assange, evenals video- en audiobewaking van Assange vanaf in het geheim geïnstalleerde apparaten in de ambassade, getuigden de medewerkers. Een voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsfunctionaris bevestigde dat de Amerikaanse inlichtingendienst toegang had tot video- en audiofeeds van Assange binnen de ambassade, maar weigerde te specificeren hoe het deze heeft verkregen.

In december 2017 leek het plan om Assange naar Rusland te krijgen klaar te zijn. UC Global had vernomen dat Assange “een diplomatiek paspoort zou ontvangen van de Ecuadoraanse autoriteiten, met als doel de ambassade te verlaten om door te reizen naar een derde staat”, zei een voormalige medewerker. Op 15 december maakte Ecuador van Assange een officiële diplomaat van dat land en was van plan hem toe te wijzen aan zijn ambassade in Moskou, volgens documenten verkregen door de Associated Press.

Snowden vluchtte in 2013 naar Rusland, zei Evanina, hoge inlichtingenfunctionaris.

Assange zei dat hij “niet op de hoogte was” van het plan van de Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken om hem aan Moskou toe te wijzen, en weigerde “die overdracht te aanvaarden”, zei Fidel Narvaez, de eerste secretaris van de Ecuadoraanse ambassade in Londen in 2017 en 2018.

Narvaez vertelde Yahoo News dat hij door zijn superieuren was opgedragen om te proberen Assange geaccrediteerd te krijgen als diplomaat bij de Londense ambassade. “Ecuador had echter wel een plan B”, zei Narvaez, “en ik begreep dat het Rusland zou worden.”

Aitor Martínez, een Spaanse advocaat voor Assange die nauw samenwerkte met Ecuador om Assange zijn diplomatenstatus te geven, zei ook dat de Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken de Russische opdracht aan Assange als een voldongen feit presenteerde – en dat Assange, toen hij ervan hoorde, de idee verwierp.

Op 21 december heeft het ministerie van Justitie Assange in het geheim aangeklaagd, waardoor de kans op legale uitlevering aan de Verenigde Staten toenam. Diezelfde dag nam UC Global een ontmoeting op tussen Assange en het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst om het ontsnappingsplan van Assange te bespreken, aldus El País. “Uren na de ontmoeting” de Amerikaanse ambassadeur gaf zijn kennis van het plan door aan zijn Ecuadoraanse tegenhangers, meldde El País.

Martínez zegt dat het plan – georganiseerd door het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst – om Assange uit de Londense ambassade te sluipen en als diplomaat verder te gaan naar een derde land, werd geannuleerd nadat ze hoorden dat de Amerikanen ervan op de hoogte waren.

Maar Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen geloofden dat Rusland van plan was Assange over te hevelen , naar verluidt op kerstavond. Volgens de voormalige UC Global-medewerker besprak de baas van het bedrijf met zijn Amerikaanse contacten de mogelijkheid om de ambassadedeur als per ongeluk open te laten, “waardoor personen van buiten de ambassade zouden kunnen binnenkomen en de asielzoeker zouden ontvoeren.”

In getuigenissen die voor het eerst werden gerapporteerd in The Guardian, kreeg ook een ander idee vorm. “Zelfs de mogelijkheid om meneer Assange te vergiftigen werd besproken”, zei de werknemer tegen zijn baas.

Zelfs Assange leek te vrezen voor moord. Sommig Vault 7-materiaal, waarvan CIA-functionarissen dachten dat het nog schadelijker was dan de bestanden die WikiLeaks had gepubliceerd, was volgens Amerikaanse functionarissen verspreid onder Assange’s collega’s met instructies om het te publiceren als een van hen zou worden vermoord.

Een primaire vraag voor Amerikaanse functionarissen was of een CIA-plan om Assange te ontvoeren of mogelijk te vermoorden legaal was. De besprekingen vonden plaats onder auspiciën van de nieuwe “aanstootgevende contraspionage”-autoriteiten van het agentschap, volgens voormalige functionarissen. Sommige functionarissen dachten dat dit een zeer agressieve en waarschijnlijk juridisch grensoverschrijdende interpretatie van deze bevoegdheden was.

Zonder een presidentiële bevinding – de richtlijn die wordt gebruikt om geheime operaties te rechtvaardigen – zou het vermoorden van Assange of andere WikiLeaks-leden illegaal zijn, volgens verschillende voormalige inlichtingenfunctionarissen. In sommige situaties is zelfs een bevinding niet voldoende om een actie legaal te maken, zei een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris. De nieuwe offensieve contraspionagebevoegdheden van de CIA met betrekking tot WikiLeaks zouden niet tot moord hebben geleid. “Dat soort dodelijke actie zou ver buiten een legitieme inlichtingen- of contraspionage-activiteit vallen”, zei een voormalige senior advocaat van de inlichtingengemeenschap.

Uiteindelijk draaiden de moordbesprekingen nergens op uit, zeiden voormalige functionarissen. Het idee om Assange te vermoorden “kreeg geen serieuze aandacht”, zei een voormalige hoge CIA-functionaris. “Het was, dit is een gek ding dat onze tijd verspilt.”

In het Witte Huis boekten Pompeo’s gepassioneerde argumenten over WikiLeaks weinig vooruitgang. De meest agressieve voorstellen van de directeur werden “waarschijnlijk serieus genomen” in Langley, maar niet binnen de NSC, zei een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris.

Zelfs Sessions, Trumps “zeer, zeer anti-Assange” procureur-generaal, was tegen de inbreuk van de CIA op het terrein van het ministerie van Justitie en geloofde dat de zaak van de WikiLeaks-oprichter het beste via juridische kanalen kon worden behandeld, zei de voormalige functionaris.

De zorgen van Sessions weerspiegelden de spanningen tussen de toegenomen verzameling van inlichtingen, de ontwrichtingsinspanningen gericht op WikiLeaks, en het doel van het ministerie van Justitie om Assange ter openbare terechtzitting te veroordelen, aldus voormalige functionarissen.

Hoe agressiever de voorstellen van de CIA werden, hoe meer andere Amerikaanse functionarissen zich zorgen maakten over wat het onthullingsproces aan het licht zou brengen als Assange terecht zou staan in de Verenigde Staten.

“Ik maakte deel uit van elk van die gesprekken“, zei Evanina. “Hoewel we groener licht hadden om dingen te gaan doen, alles wat we deden of wilden doen, had gevolgen voor andere delen van de administratie.” Dientengevolge, zei hij, zouden overheidsfunctionarissen de inlichtingen gemeenschap soms vragen om iets niet te doen of het anders te doen, zodat “we onze collectie die door het bureau openbaar wordt gemaakt niet hoeven op te offeren om WikiLeaks aan te klagen. ”

Uiteindelijk wonnen degenen binnen de administratie die pleitten voor een benadering die gebaseerd is op de rechtbanken, in plaats van op spionage en geheime actie, het beleidsdebat. Op 11 april 2019, nadat de nieuwe regering van Ecuador zijn asiel had ingetrokken en hem uitgezet, droeg de Britse politie de oprichter van WikiLeaks uit de ambassade en arresteerde hem omdat hij zich niet had overgegeven aan de rechtbank vanwege een bevel dat in 2012 was uitgevaardigd.De US gaf de aanklacht tegen Assange vrij op dezelfde dag.

Die aanklacht was uitsluitend gericht op beschuldigingen dat Assange in 2010 had aangeboden om Chelsea Manning, de inlichtingenanalist van het leger, te helpen een wachtwoord te kraken om in te breken in een geheim Amerikaans overheidsnetwerk, een daad die verder zou gaan dan journalistiek. Maar in een beweging die luid protest van pers advocaten opriep, gingen aanklagers later in op de beschuldigingen op grond van de Spionagewet tegen Assange voor het publiceren van geheime informatie – iets dat Amerikaanse media regelmatig doen.

De juridische odyssee van Assange lijkt nog maar net te zijn begonnen. In januari oordeelde een Britse rechter dat Assange niet kon worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, omdat hij vond dat hij een zelfmoordrisico zou lopen in een Amerikaanse gevangenis. Hoewel Assange-aanhangers hoopten dat de regering-Biden de zaak zou laten vallen, gingen de Verenigde Staten onverschrokken in beroep tegen de beslissing. In juli heeft een Britse rechtbank het Amerikaanse beroep formeel toegestaan.

Pollack, de advocaat van Assange, vertelde Yahoo News dat als Assange wordt uitgeleverd om terecht te staan, “de extreme aard van het soort wangedrag van de overheid dat u rapporteert zeker een probleem zou zijn en mogelijk een reden voor ontslag.” Hij vergeleek de maatregelen die werden gebruikt om Assange aan te vallen met die welke door de Nixon-regering werden ingezet tegen Daniel Ellsberg voor het lekken van de Pentagon Papers, en merkte op dat de aanklachten tegen Ellsberg uiteindelijk ook werden afgewezen.

Ondertussen kan WikiLeaks steeds meer achterhaald zijn. Het groeiende vermogen van groepen en individuen – klokkenluiders of dissidenten, spionnen of criminelen – om gelekt materiaal online te publiceren, vermindert de bestaansreden van de groep. “We zijn nu een soort post-WikiLeaks”, zei een voormalige senior contraspionage functionaris.

Toch gebruiken spionagediensten steeds vaker een WikiLeaks-achtig model om gestolen materiaal online te plaatsen. In 2018 verleende de regering-Trump de CIA agressieve nieuwe geheime autoriteiten om hetzelfde soort hack-and-dump-operaties uit te voeren waarvoor de Russische inlichtingendienst WikiLeaks heeft gebruikt. Het bureau heeft onder meer zijn nieuwe bevoegdheden gebruikt om heimelijk online informatie vrij te geven over een Russisch bedrijf dat met het spionageapparaat van Moskou werkte.

Voor een voormalige nationale veiligheidsfunctionaris van Trump zijn de lessen van de CIA-campagne tegen WikiLeaks duidelijk. “Er was een ongepast niveau van aandacht voor Assange gezien de schaamte, niet de dreiging die hij in de context vormde”, zei deze functionaris.

“We mogen nooit handelen uit een verlangen naar wraak.”

Vertaling: Magda Theuns

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *