PFOS, deel 3: wat moet er in de parlementaire onderzoekscommissie aan bod komen?

Na deel 1 en deel 2 gaan we in op de vragen die in de parlementaire onderzoekscommissie aan bod moeten komen. Want het is duidelijk dat de berichtgeving over PFOS er sinds de bekendmaking van de onderzoekscommissie erop gericht is om “de vis te verdrinken”. Een massa artikels, interviews, (would be) onderzoeken, etc, die de