Gesprek: de oorlog in Oekraïne de rol van de NAVO

De verdienste van Wikileaks was het uitbrengen van cruciale documenten en beelden over het Amerikaanse imperialisme en haar oorlogen in het Midden-Oosten. Dat is de reden waarvoor Julian Assange nog steeds vast zit in London Belmarsh, en waarom het VS-VK establishment geen aanstalten zullen maken om hem vrij te laten, laat staan om de aanklachten te laten vallen. De achterliggende agenda van hun “War on Terror” mocht niet aan de wereld getoond worden.

Met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan is de War on Terror beëindigd, maar de geopolitieke doctrine van de Greater Power Competition is daarom niet minder bedreigend voor de wereldvrede. Hoe past het optreden van de VS en de NATO in de oorlog in Oekraïne in deze grotere geopolitieke strategie? Hebben de VS belang bij een “staakt-het-vuren” in Oekraïne, of juist helemaal niet? Hoe tracht de Amerikaanse grootmacht het conflict te beëindigen? Of probeert ze integendeel het conflict verder te zetten, en als een stepping-stone te gebruiken om een verdere confrontatie met China voor te bereiden?

En vooral: welke inzichten en welk soort acties kunnen we op touw zetten om een gevaarlijke evolutie naar een mogelijk nucleair conflict en wereldoorlog tegen te houden?

We discussiëren hierover met het Assange comité, op vrijdag 24 februari, 20u30 in café Den Bureau, Oude Baan 308, 3000 Leuven.

Mogelijkheid tot online deelname via deze link: https://meet.jit.si/BijeenkomstAssangecomit%C3%A9overoorloginOekra%C3%AFne