13 april: Webinar over de beslissing van de Leuvense gemeenteraad en het Agentschap Binnenlands Bestuur

Op 13 april, 19u30-21u, organiseren we een webinar in “Q and A”-vorm over:

  • Het manoeuvre van de “niet-bevoegd” verklaring van de Leuvense gemeenteraad: Wat zit hier achter en welke consequenties heeft dit voor verdere burgerparticipatie in Leuven?
  • de “instemming” met dat manoeuvre door het Agentschap Binnenlands Bestuur, in de hoedanigheid van de provinciegouverneur Jan Spooren: wat waren zijn argumenten en (drog)redenen om de gemeenteraad hierover gelijk te geven?
  • Voorbereiding van een procedure bij de Raad van State opmaken tegen deze beslissing in beroep te gaan: welke argumenten gaan we gebruiken, wat zijn de kansen om het te halen, hoe kunnen we hiermee de vervolging van Julian Assange onder de aandacht houden?

de link van de discussie is deze:

https://meet.jit.si/static/dialInInfo.html?room=AssangeQA13april