Interview Kop van Kessel-Lo

We deden onderstaand interview met Sérgio, Goda en Fred bij Peter Terryn van Riso Vlaams-Brabant, voor de buurtkrant “Kop van Kessel-Lo” voor de plaatselijke werking rond Hal 5. Bedoeling was om de filmvertoning “J’accuse” op 22 oktober te promoten, en de verwachte interventie op de gemeenteraad op maandag 26 oktober. De beslissingen van de federale regering om de horeca te sluiten en de culturele activiteiten sterk in te perken na stijging van de besmettingen van de tweede COVID-19 golf, gooiden deze agenda verder naar achter. Ook de procedure om onze handtekeningen te tellen liep door de Corona-agenda van de plaatselijke politiek vertraging op. Een bevestiging voor de uitnodiging voor de gemeenteraad is er nog niet, maar we verwachten dat in november zou kunnen gebeuren. Het is toch de moeite waard om het interview hier te publiceren zoals het volgens afspraak in “Kop van Kessel-Lo” zou/zal verschijnen:

Julian Assange. Chelsea Manning. Edward Snowden. Wikileaks. Die namen doen bij de meesten van ons zeker een belletje rinkelen, maar waar hangt die klepel weer? Als reactie op de dreigende uitlevering van Julian Assange vanuit Londen naar de Verenigde Staten, hebben Leuvenaars een burgerinitiatief op touw gezet om de zaak onder de publieke aandacht te brengen. Ze haalden hiervoor de 750 vereiste handtekeningen op om voorstellen te kunnen doen aan de Leuvense gemeenteraad. Om hun initiatief te ondersteunen, vertonen we met “Buurtbar” de film “J’accuse”  op donderdag 22 oktober. Nu verwelkomen we Goda, Sérgio en Fred voor een interview.

KVK (Kop van Kessel-Lo): “Voor wie het nieuws over Assange’s uitleveringsproces niet zou gevolgd hebben, kunnen jullie eerst kort uitleg geven waarover de zaak gaat, waarom ze zo belangrijk is? “

Sérgio: “Voor wie het nieuws erover niet gevolgd zou hebben, zeg je? Dat is juist het probleem, want in de reguliere media is er zo goed als niks over verschenen, ook niet in de Belgische pers. Bij alle belangrijke onthullingen van Wikileaks stonden de grote kranten nochtans op de eerste rij om er ook hun scoop van te kunnen meepikken. En over het karakter en de zogezegde connecties van Assange zijn er de afgelopen 10 jaar ook voldoende weetjes en geruchten gecirculeerd die oplages en kijkcijfers her en der hebben opgekrikt. Maar toen zijn uitleveringsproces eraan kwam, keken de media ineens allemaal de andere kant op, hoewel de consequenties hiervan voor de persvrijheid nochtans niet min zijn. Door die mediastilte weten de meeste mensen dus niet dat Assange al sinds april 2019 gevangen zit in Londen Belmarsh, de Britse staatsgevangenis voor terroristen en andere zware criminelen. Of dat hij door de VS aangeklaagd wegens “spionage”, en bij uitlevering tot 175 jaar cel riskeert. Of dat alle aanklachten gaan over wat Wikileaks naar buiten bracht over de Amerikaanse troepen in Irak en Afghanistan, en over de behandeling van gevangenen in Guantanamo. Of dat het de eerste keer in de geschiedenis zou zijn dat een uitgever veroordeeld wordt onder de “Espionage Act”, een “staat van beleg” – militaire wetgeving uit 1917, die geen rekening houdt met de bescherming van de persvrijheid onder het ‘First Amendment’ van de Amerikaanse Grondwet. Om maar te zeggen dat de Amerikaanse regering de hoogste prioriteit maakt van de vervolging van Assange, terwijl de media er absoluut geen prioriteit aan geven. Dat klopt niet, en een democratie is er niet bij gebaat dat dit zo sterk in de doofpot kan gestoken worden.”

KVK: “Waarom niet?”

Goda: “Een democratie kan niet functioneren zonder individuen of instellingen die feiten onthullen, ook al zijn dat extra gênante zaken voor de machthebbers. Want elke dag vindt er wel ergens machtsmisbruik plaats, of dat nu op kleine of grotere schaal gebeurt. De vrijheid van meningsuiting en kritische pers zijn daarom van groot belang om die onrechtmatige handelingen te kunnen blootleggen en aan te kaarten. Onze samenleving moet er dus alles aan doen om de onafhankelijke pers te beschermen, ervoor zorgen dat ze kan blijven bestaan, en niet zélf voorwerp worden van van strafrechterlijke vervolging (Zoals nu met Wikileaks gebeurt).

Machtsmisbruik aankaarten moet ook en vooral bij militaire situaties kunnen gebeuren. Een gekende postercampagne voor Julian Assange en Chelsea Manning is niet voor niets: ‘Free Speech – Except War Crimes and Corruption’. Om een concreet voorbeeld te geven: als belastingbetaler heb ik ook mijn steentje bijgedragen aan de aanschaf en het onderhoud van de F-35-vliegtuigen die sinds 1 oktober worden ingezet bij militaire missies in Syrië en Irak, onder druk van de Trump-regering. Ik wil daar dan ook graag meer over weten. Is dat voor een gerechtvaardigde militaire interventie?  Daar ging men zonder veel boe of ba van uit maar uit de Irak-oorlog bijvoorbeeld weten we dat dat niet altijd zo is. Ik wil ook garantie hebben dat in oorlogsgebied onafhankelijke oorlogsreporters hun werk kunnen blijven doen, want dankzij Assange en WikiLeaks weten we dat de “officiële” versie van deze operaties niet altijd overeenkomt met de harde realiteit. Nu zij worden aangepakt, wordt de lat nog hoger gelegd om te weten te komen hoe het er in oorlogsgebied aan toe gaat. En dat is niet zomaar een ongelukkig neveneffect van Assange’s vervolging, maar van meetaf aan de bedoeling.”

KVK (Kop van Kessel-Lo): “Met jullie initiatief brengen jullie een zaak van internationaal belang tot de lokale politiek. Hoe kan onze stad bijdragen aan de bewustwording van de Assange-zaak?

Fred: “Leuven heeft meerdere troeven om een voorbeeldrol te vervullen. Ten eerste is er de universiteit met haar internationale uitstraling. Academici die onze actie steunen (zie https://assange.one/7-steun-van-het-academisch-personeel-aan-het-burgerinitiatief/) stellen expliciet dat transparantie over besluitvorming en de vrije toegang tot informatie een conditio sine qua non is om vrij wetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. Ten tweede draagt Leuven participatie en inspraak van de burgers een warm hart toe, zie “Leuvenmaakhetmee”, maar de traditie bestaat langer dan dat. En ten derde is Leuven lid van het internationale netwerk “Mayors for Peace”. Niet zomaar een pro forma lidmaatschap: in augustus deed onze burgemeester Mohamed Ridouani bij de herdenking van 75 jaar Hiroshima en Nagasaki een oproep andere Belgische burgemeesters om ook bij de Mayors for Peace aan te sluiten. Dat is toch een duidelijk signaal voor internationale solidariteit en tegen nucleaire en militaire proliferatie. We hopen erop dat de stad op dezelfde vooruitstrevende manier op ons verzoekschrift zal reageren. “

KvK: Je zegt ‘verzoekschrift’. Hoe concreet zijn jullie vragen of eisen aan de Leuvense gemeenteraad en stadsbestuur?


Sérgio: “Die zijn heel concreet. De eerste vraag is dat onze stad alle Leuvenaars informeert, in een officiële publicatie van de stad, over het Assange-proces en wat er op het spel staat voor persvrijheid en voor onze grondwettelijke rechten en vrijheden. De tweede is dat ze een straat hernoemt naar klokkenluiders. We hebben speciaal onderzoek gedaan naar de herkomst van de “Albert Stanierstraat”. Eigenlijk was Stanier onze “Leuvense Chelsea Manning” voor wat hij deed in het verzet tijdens WOII. Die straat zou dus als alias “Klokkenluiderstraat” kunnen worden. En ten derde vragen we dat Leuven een statuut voor klokkenluiders invoert, voor al het personeel dat onder haar bevoegdheid valt. De ombudsdienst van de stad heeft ons hierin al geholpen met opzoekingswerk naar een vergelijkbare regeling in andere steden. We zien dit als een aansporing om hiermee verder te gaan en het ook in Leuven uit te werken. We zullen over die zaken ook een stemming vragen in de gemeenteraad.”

KVK: “Dat klinkt interessant. Wat ook belangrijk is voor deze krant, aangezien onze lezers meestal uit ‘de buurt’ rond Hal5 komen, … wonen jullie zelf in Kessel-Lo?”


Goda: “Fred en ik wonen in Kessel-Lo, Sérgio woont binnen de Leuvense Ring. Maar ik heb Fred ontmoet toen hij hier aan Hal5 langskwam om handtekeningen te verzamelen. Ik besloot niet alleen om te tekenen, maar ik bood ook aan om zelf handtekeningen te verzamelen bij mijn vrienden en collega’s. Ik ben trouwens al langer fan van Hal5, niet alleen omwille van de unieke sfeer en het lekkere eten, maar ik was vroeger ook betrokken bij solidariteitsacties voor vluchtelingen die van hieruit werden georganiseerd.”

Fred: “De omgeving rond Hal 5 was inderdaad ‘vruchtbare grond’ om handtekeningen te verzamelen. Een divers publiek van mensen met dikwijls internationale of solidaire reflex. Maar ik spreek over de grotere omgeving, ook de mensen die hier rond in de blokken wonen, een deel van de Koerdische gemeenschap aan de Diestsesteenweg, cafés zoals Juke-Box, enzovoort. Nu we hebben we in totaal 1000 handtekeningen verzameld, dus dat was niet alleen rond Hal5. Ik denk dat ik de afgelopen 3 maanden bijna alle Leuvense buurten goed heb leren kennen 😉

KVK: “Een laatste vraag. Waarom de film ‘J’accuse’? Wat is de link met de Assange-zaak?”

Goda: De film gaat over de zaak Dreyfus en er zijn veel overeenkomsten met de zaak Assange. Ondermeer de doofpotoperaties uit de hoogste politieke en militaire kringen om een onschuldige man gevangen te zetten en de echte schuldigen vrij te laten. Meer ga ik niet verklappen, iedereen moet maar komen kijken hier op donderdag 22 oktober om 19u. Maar we willen ook iedereen uitnodigen om mee te werken met ons comité, ook voor wie er donderdag 22 of maandag 26 niet bij kan zijn”

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *