Persbericht voor het burgerinitiatief op 23 november

1000 Leuvenaars vragen een steunbetuiging van hun gemeenteraad aan Julian Assange!

Julian Assange, oprichter van Wikileaks, wacht in de Britse staatsgevangenis op een uitspraak over zijn uitlevering naar de Verenigde Staten, waar de autoriteiten hem levenslang willen opsluiten als wraak voor de onthullingen door Wikileaks van de Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan. Over zijn 4 weken durende publiek proces in London Belmarsh is in de mainstream pers nauwelijks iets verschenen. De vleugel van de gevangenis waar Assange verblijft is deze week afgesloten na uitbraak van het coronavirus. Assange heeft onderliggende longproblemen en zijn gezondheid is na jarenlange opsluiting fel ondermijnd. In tegenstelling tot andere risicogevangenen voor COVID-19 krijgt hij van de Britse autoriteiten geen tijdelijke opschorting “omdat hij geen straf uitzit”.

In september riepen 160 wereldleiders en diplomaten op om Assange onmiddellijk vrij te laten, nu vragen ook Leuvenaars dat hun gemeenteraad zich hiervoor uitspreekt. Met een actiecomité vonden initiatiefnemers Fred Guldentops en Goda Kavaliauskaite steun bij 1000 medeburgers. Ze vragen niet alleen een steunbetuiging van hun gemeenteraad, maar ook dat de stad Leuven een klokkenluidersstatuut invoert voor de eigen personeelsleden. Iedereen die bij de lokale overheid in dienst is, zou hiermee wantoestanden kunnen aankaarten bij een onafhankelijke instantie, zonder te moeten vrezen voor represailles.

Op maandag 23 november zijn de initiatiefnemers uitgenodigd op de gemeenteraad om hun voorstellen toe te lichten volgens de procedure “Burgerinititiatief met spreekrecht”.