Verslag over het uitleveringsproces (8)

Dag 4 van de verhoren in Old Bailey, getuige is Eric Lewis, die via video link voorkwam. Zijn getuigenis leunde aan bij die van Paul Rogers en Trevor Timm, en op die van Feldstein: Assange was niet vervolgd onder Obama omdat men niet om de “First Amendment” omheen kon, en omdat ze volgens de bewijsvoering dan ook de New York Times zouden moeten vervolgen. In 2017 maakte de Republikeinse procureur-generaal Jeff Sessions wel een prioriteit van de vervolging van Assange. Zijn opvolger William Barr maakte in 2019 van de ene aanklacht 18 verschillende aanklachten. Hierdoor kon de strafmaat oplopen tot 175 jaar. De feiten waren echter niet veranderd, er was geen nieuw bewijsmateriaal aan het licht gekomen sinds 2012.

In voorhechtenis zou Assange in de Alexandria City Jail, onder vermoedelijk administratieve afzondering. Na veroordeling zou Assange in het Supermax prison in Florida terechtkomen, zonder de gelegenheid om andere gevangenen te zien.

James Lewis QC verhoorde Eric Lewis volgens hetzelfde principe als bij de vorige getuigen: hun integriteit of hun uitspraken in twijfel trekken. Zo vroeg stelde hij dat het niet klopte dat Assange in volledige afzondering zou zitten in de gevangenis. “Nee”, antwoorde Eric Lewis, “er is een pauze tussen 3 en 4u ‘s morgens, maar dan zijn niet veel andere gevangen wakker”.

Tijdens een korte onderbreking van het kruisverhoor klaagde James Lewis bij Baraitser dat 4u veel te weinig zou zijn om Eric Lewis te verhoren, en dat hij veel beknopter moest zijn in zijn antwoorden.

Een parafrase van het volledige interview is te lezen bij Craig Murray. Op een bepaald moment viel de link gewoon uit, het was een lokaal probleem maar de rechter vond het toch niet opportuun om naar een ander lokaal te verhuizen met het publiek en de apparatuur daar te moeten installeren. Het amateurisme van het ministerie van justitie voor zo’n belangrijk proces was frappant.

Murray schrijft dat als hij zelf niet de ganse nacht zou werken aan deze verslagen (vooraleer de volgende ochtend opnieuw op post te zijn), er niemand iets van zou weten. Ngo’s zoals Amnesty International worden uit de rechtszaal geweerd, kunnen de zaak in het beste geval via een videoverbinding volgen. Als het een echt en eerlijk proces zou zijn dan zouden ze willen dat er publiek kan bij zijn, nu proberen ze alles zo veel mogelijk “achter gesloten deuren” te behandelen.

1 Comments

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *