Handtekeningen in de Vredestraat en in Casablanca

Ik dacht dat ik hier wel touche zou hebben met een actie voor Wikileaks. “Vredestraat“, welk beter verband kan er zijn? “Free Speech, except war crimes”, dat zouden ze in deze buurt zeker en vast begrijpen.

Niets was minder waar, de persoon die ik aansprak wist niet waarover ik het had. Ik denk dat het een Oosteuropese vrouw was, ik ben niet zeker. Evenmin succes op het Vredeplein, waar de straat op uitgeeft. Aan de huizen te zien zijn ze gebouwd in de naoorlogse periode, zelfs eerder vanaf de jaren 1960-1970 zou ik gokken. Dan zou de straat naar de Tweede Wereldoorlog kunnen verwijzen? Dat is niet zeker want de alle straten errond hebben ook een duidelijke verwijzing naar de sociale geschiedenis en naar alle waarschijnlijkheid iets met één van beide oorlogen: Verzoeningsstraat, Vrijheidsstraat, Gelijkheidsstraat, 11 Novemberlaan. Die straat is dan duidelijk een verwijzing naar de Eerste Wereldoorlog, dus de omliggende straten vermoedelijk ook. (Maar ik denk dat er niet per se een vaste regel in zit). De Achturenstraat verwijst waarschijnlijk naar de invoering van de achturige werkdag, in België ingevoerd in 1921. Leopold Beosier (van de Beosierlaan een beetje verder) was een vlasarbeider die socialistisch gemeenteraadslid werd, en tijdens de oorlog mee de Hulp- en Voedingscomités oprichtte. De ganse wijk zal dus waarschijnlijk naar de periode van de Eerste Wereldoorlog verwijzen. Over de oorsprong van alle straatnamen in Leuven kan je trouwens een interessant vinden van Kathia Glabeke: “Wat leert de straat?”. (In het filiaal van Heverlee van de Leuvense bib uit te lenen.)

Een kleine domper dus dat een buurt met een duidelijke “sociale” (zelfs socialistische) geschiedenis, ook bewoners huisvest die zich daar niet van bewust zijn. Echt raar is het misschien niet, Leuven is “gemiddeld” een rijke stad met hoogopgeleide bevolking. Op dit kaartje is te zien dat de gemiddelde Leuvenaar een gemiddeld jaarinkomen heeft van ruim 20.000 euro. (De omliggende gemeenten zijn bijna allemaal nog welstellender). Een ander kaartje, weliswaar uit 2011, laat zien dat Leuven de meeste hooggeschoolden huisvest, bijna 50% van de bevolking.

Door in alle Leuvense woonbuurten handtekeningen te ronselen tegen de uitlevering van Assange, heb ik de indruk dat het “gemiddelde” intern grote tegenstellingen verdoezelen. Niet alleen in de Vredestraat – die ene bewoner was vermoedelijk zelfs niet representatief voor haar buurt – maar ook op veel andere plaatsen wonen een groot deel burgers die het financieel niet gemakkelijk hebben en qua opleidingsniveau niet aan het typisch profiel van de Leuvense universitair voldoen. Ook in de woonwijk Casablanca was er een groep Marokkaanse vrouwen aan wie ik de actie niet in het Nederlands, maar ook niet in het Frans uitgelegd kreeg. Ze waren zeker bereid om naar mijn uitleg te luisteren… Enfin ik denk dat het Marokkaanse vrouwen waren, alhoewel de naam van de woonwijk volgens deze info enkel naar de witte kleur van de huizen verwijst.

Ik neem me voor om de online petitie in het Frans en dan ook in het Arabisch te vertalen en er dan enkele van mee te nemen onderweg, (al zal die laatste met google translate zijn.) Ook bij de mensen van vreemde afkomst zijn er meestal 2 uitgesproken reactie. (ex-)vluchtelingen uit Kurdistan of Syrië hebben vaak maar een half woord nodig om hun handtekeningen te zetten. Ze zijn ofwel goed op de hoogte van wat Wikileaks is, ofwel begrijpen ze dat solidariteit voor een politieke gevangene belangrijk is omdat ze zelf of hun familie in die situatie gezeten hebben. De andere meer traditionele immigranten (uit Oost-Europa of Noord-Afrika) zijn vaak veel minder mee met de actualiteit.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *