Burgerinitiatief: zoektocht naar praktische info…

Verschillende mensen vragen wat “burgerinitiatief” juist betekent. Daarom deze uitleg…

Het korte tekstje dat ik hierover zou publiceren blijkt niet van een leien dakje te lopen, omdat… de officiële documenten bijna onmogelijk te vinden zijn.

Via website van de gemeente ga ja naar deze pagina, bijvoorbeeld na de zoekterm “initiatiefrecht”. (Je moet dus al weten dat dit kunnen spreken op de gemeenteraad als burger officieel “initiatiefrecht” heet. Heb ik ook pas gevonden na wat omzwervingen op het internet, en dankzij de nuttige tips van de back-office van sommige van mijn vrienden of huisgenoten die iets handiger zijn of zich minder snel opjagen in gesukkel met computer dan ikzelf.

Het formulier vind je hier. Dit is dus een officieel document. Ik zet het er maar bij omdat meer dan één Leuvenaar die sympathie uitte voor de zaak Assange, toch niet wilde tekenen omdat ze dachten dat dit een bedrog zou kunnen zijn. Sommigen vertelden zelfs daar al slachtoffer van geweest te zijn op hun werk. (Ik geloof hen). Toen ik voor de grap aan een wantrouwend gezelschap vertelde dat dit ik de oorspronkelijke vraag van het verzoekschrift zou veranderen in “jullie tekenen eigenlijk dat jullie voor de rest van je leven maandelijks 1000 euro op mijn rekening gaan moeten storten”, ritste een man het blad uit mijn handen en schrapte hij alsnog zijn handtekening. In tijden van samenzweringstheorieën moet je voorzichtig zijn met humor.

Tot 2018 was dit een onderdeel van het Vlaams decreet lokaal bestuur, waarbij in een stad met de grootte van Leuven 1% van de handtekeningen van de kiesgerechtigde bevolking moest opgehaald worden. Dit werd afgeschaft in 2019 maar de gemeenten konden zelf beslissen of ze dit behielden of niet.

Het Leuvens stadsbestuur heeft dit dus behouden, zoals ze het ons ook antwoordden bij hun bevraging van leuvenmaakhetmee.be. (met 22 voor en 2 tegenstemmen onder de bezoekers van de website ;-))

Zoals je lang moet zoeken naar informatie over Assange en zijn gevangenschap in London, moet je soms ook lang zoeken naar de bruikbare documentatie om een burgerinitiatief te kunnen doen…

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *