“Biden meldt het Hooggerechtshof dat foltering een staatsgeheim is”. M. Cohn

Waarom onderstaand artikel in de aandacht brengen?

Het belang van Wikileaks’publicaties over martelpraktijken in opdracht van de CIA kan moeilijk genegeerd worden.

De inhumane praktijk van martelingen gebeurt weliswaar niet enkel door USA. 

Julian Assange zelf is slachtoffer van psychische en fysieke marteling oordeelt Prof. Nils Melzer , VN Rapporteur van Martelingen in zijn uitgebreid rapport over de zaak Assange .

Hier volgt een samenvattende vertaling:

bron : Biden Tells Supreme Court Torture Is a State Secret – Consortiumnews    Consortium News Volume 26, Number 285 — 20211013

“Biden meldt het Hooggerechtshof dat foltering een staatsgeheim is”.

Door Marjorie Cohn, emeritus hoogleraar aan de Thomas Jefferson School of Law, voormalig president van de National Lawyers Guild, en lid van het bureau van de International Association of Democratic Lawyers en de adviesraad van Veterans for Peace. Ze getuigde voor het Congres over het martelbeleid van Bush.

Wat is het standpunt van de Biden regering over onthullingen i.v.m. martelingen uitgevoerd in opdracht van CIA? De concrete zaak van de marteling van Abu Zubaydah maakt dit duidelijk:

Biden wil het bekende feit dat Abu Zubaydah is gemarteld geheim houden, meldt Marjorie Cohn.Toen Abu Zubaydah in 2002 in Pakistan werd aangehouden, karakteriseerde de regering van George W. Bush hem ten onrechte als hoofd van de operaties van al-Qaeda en de nummer drie van Osama bin Laden. De volgende vier jaar stuurde de CIA Zubaydah naar zijn “zwarte locaties” in Thailand en Polen, waar hij wreed werd gemarteld. In 2006 werd Zubaydah naar Guantánamo gebracht, waar hij tot op de dag van vandaag verblijft. Hij is nooit beschuldigd van een misdrijf.

De marteling van Abu Zubaydah is grondig gedocumenteerd in het rapport van 2014 van de Senate Select Committee on Intelligence. In feite benoemden verschillende rechters tijdens het pleidooi van het Hooggerechtshof van 6 oktober in de Verenigde Staten  Zubaydah’s  behandeling een ‘marteling’.

De advocaten van Zubaydah beschrijven de marteling die hij heeft ondergaan in hun briefing (waarin wordt verwezen naar het martelrapport van de Senaat) als volgt: (…..) te lezen in de brontekst….

Desalniettemin meldde de regering-Biden het Hooggerechtshof dat de bekende marteling van Zubaydah een “staatsgeheim” is, omdat voormalig CIA-directeur Mike Pompeo zei dat publicatie ervan de nationale veiligheid zou schaden. Dus, zo betoogde Advocaat-generaal Brian Fletcher, zouden de twee freelancers die de marteling van Zubaydah in Polen hebben georkestreerd, niet mogen getuigen in het strafrechtelijk onderzoek van een Poolse rechtbank naar de behandeling van Zubaydah.

Maar zoals rechter Elena Kagan zei: “Op een gegeven moment wordt het een beetje een farce, dit idee dat het hier om een privilege gaat, nietwaar? Ik bedoel, als iedereen kennis heeft van waar dat privilege op slaat (…) het is geen privilege i.v.m. staatsgeheimen meer.’

“Uiteindelijk is de vraag in deze zaak of marteling geheim kan worden gehouden. In een democratie moet het antwoord op die vraag nee zijn”, vertelde advocaat Joseph Margulies, die Zubaydah vertegenwoordigt, aan Truthout. “De doctrine van staatsgeheimen mag nooit worden gebruikt om te voorkomen dat er verantwoording wordt afgelegd over martelingen die in onze naam zijn gedaan. Als ‘staatsgeheimen’ betekent ‘marteling beschermen’, dan hebben we binnenkort geen staat meer om te beschermen.”

Biden vraagt ​​rechtbank om getuigenis van psychologen die Zubaydah in Polen hebben gemarteld te voorkomen

De regering-Biden probeert getuigenissen van psychologen James Mitchell en Bruce Jessen te voorkomen, die al hebben getuigd in een eerdere zaak en in de militaire commissie in Guantánamo. Mitchell en Jessen waren de belangrijkste architecten van de ‘verbeterde ondervragingstechnieken’ van de CIA, het eufemisme van de Amerikaanse regering voor marteling. Ze kregen meer dan $ 80 miljoen betaald voor hun verachtelijke werk.

In voortzetting van de pogingen van Donald Trump om de getuigenis van de psychologen te dwarsbomen, beweert de regering-Biden dat als Mitchell en Jessen toegeven dat Zubaydah werd gemarteld op een ‘zwarte locatie’ van de CIA in Polen, dit een “vertrouwensbreuk” met de Poolse regering zal veroorzaken.

(….) reactie Poolse aanklager zie brontekst

(…..)

Nadat het Hooggerechtshof uitgebreid overlegd had over de parameters van het privilege van staatsgeheimen, drongen rechters Stephen Breyer, Neil Gorsuch en Sonia Sotomayor er allemaal op aan dat Zubaydah zelf, die een ooggetuige was van zijn marteling, zou worden toegestaan ​​om getuigen in plaats van de psychologen tijdens de Poolse procedure. Dat zou de kwestie van staatsgeheimen omzeilen, merkten ze op. Gorsuch noemde het een “uitwijking” om extra rechtszaken te voorkomen.

Klein zei: “Abu Zubaydah kan niet getuigen omdat hij incommunicado wordt vastgehouden (geen contact mag hebben met buitenwereld) … 

(….)

Fletcher antwoordde: “Dat is het standpunt van de regering, dat ondanks de terugtrekking van troepen uit Afghanistan, we nog steeds betrokken zijn bij vijandelijkheden met Al Qaeda en daarom blijft de detentie onder het oorlogsrecht gepast.”

Kavanaugh en Fletcher hebben blijkbaar over het hoofd gezien dat “de C.I.A. concludeerde later dat Abu Zubaydah geen lid was van Al Qaeda”, aldus het martelrapport van de Senaat. En de AUMF die het Congres na 9/11 aan Bush gaf, gaf de president alleen toestemming om militair geweld te gebruiken tegen die groepen en individuen die verantwoordelijk waren voor de aanslagen van 9/11.

Vier presidenten gebruikten het staatsgeheim privilege  in ‘War on Terror’

(…)

De regering-Bush gebruikte het privilege om de aansprakelijkheid voor marteling te ontduiken, klokkenluiders het zwijgen op te leggen en de onthulling van haar buitengewone uitleveringsprogramma te voorkomen (waarbij de CIA mensen, waaronder Zubaydah, naar andere landen stuurde om te worden gemarteld). Bush’ verklaring over het privilege slaagde er echter niet in om het publiekelijk erkende surveillanceprogramma van de National Security Agency geheim te houden.

De regering-Obama beriep zich op het voorrecht om gerechtelijk onderzoek naar buitengewone uitlevering te blokkeren. Het maakte ook gebruik van het voorrecht om de “dodenlijst” van Barack Obama te verbergen die de CIA en het ministerie van Defensie machtigde om burgers te doden zonder dat er sprake was van onmiddellijke dreiging. En de regering-Trump gebruikte het privilege in de zaak van Zubaydah en een andere martelzaak, en ook om de vrijgave van een FBI-rapport over Saoedische medeplichtigheid aan de aanslagen van 9/11 te voorkomen.

(…..) zie brontekst

Deze zaak is een cruciale test voor de bereidheid van het Hooggerechtshof om de uitvoerende macht te controleren en in evenwicht te brengen wanneer het martelingen en andere oorlogsmisdaden begaat in zijn ‘oorlog tegen het terrorisme’. In 2016 zei Margulies dat Abu Zubaydah “het uithangbord is voor het martelprogramma, en dat daarom willen ze nooit meer van hem gehoord worden.”

Marjorie Cohn is emeritus hoogleraar aan de Thomas Jefferson School of Law, voormalig president van de National Lawyers Guild, en lid van het bureau van de International Association of Democratic Lawyers en de adviesraad van Veterans for Peace. Ze getuigde voor het Congres over het martelbeleid van Bush. Haar boeken zijn onder andere The United States en Torture: Interrogation, Incarceration, and Abuse. 

Samenvattende vertaling : Magda Theuns, Assange comité Leuven.