Het Yahoo News-rapport over de CIA-plannen om Assange te vermoorden: reacties van Nils Melzer

27- 28/10/21:Proces Assange,UK High Court Londen!

Op 26/9/21 werd het finaal belangrijkste bewijs geleverd door Yahoo nieuwsorganisatie : “Kidnapping, assassination and en London shoot out: inside the CIA’s secret war plans against Wikileaks”.Dit rapport is nu al ruim verspreid door officiële nieuwsdiensten w.o. CNN. Het bevat getuigenissen van 30 CIA informanten, advocaten,gewezen CIA agenten.

Hier een overzicht van Prof.N.Melzer’s commentaren ( VN verslaggever over martelingen)  

“Deze zaak gaat ons allen aan. Als overheden mensen martelen, kidnappen, vermoorden, landen invallen zonder daarover verantwoording te moeten afleggen binnen het kader van een rechtsstaat, dan zijn we op weg naar een staatsvorm die niet langer democratisch is. De zaak Assange is een precedent!”

“Betrokken CIA informanten beschuldigen van een ‘vertrouwensbreuk’ t.o.v. hun overheden houdt geen steek want het  is de plicht van elke ambtenaar in een democratische staat getuigenis af te leggen van illegale criminele activiteiten.”

“Er is een aanzienlijke samenspanning is  tussen de inlichtingendiensten van verscheidene democratische landen waaronder USA, UK, Zweden en Ecuador met als doel J.A. niet strafrechtelijk te vervolgen, maar hem doen lijden omwille van hun politieke motieven. Deze zaak gaat dus niet over het feit dat J.A. een‘ misdaad’ zou hebben begaan – er wordt weliswaar een zgn. formele rechtszaak aangespannen – maar vanuit andere motieven dan het toepassen van de wet.Vandaar dat het overduidelijk om een politieke vervolgingszaak gaat , waarbij inlichtingendiensten illegale belangen nastreven van geheimhouding en straffeloosheid, zaken die zij bedreigd weten.

“De Wikileaks onthullingen in 2010 over de Afghaanse en Iraakse oorlogen, de diplomatieke telegrammen, de ‘Vault 7’ onthullingen over de hacking activiteiten van de CIA in 2017, zijn de omvangrijkste onthullingen ooit in de geschiedenis van de CIA over hun wereldwijde activiteiten. J.A. publiceerde informatie die hem werd bezorgd. Deze publicaties vormen het duidelijkste bewijs dat de CIA niet in staat was hun operaties en methodes geheim te houden. Dit gegeven lokte hun genadeloze wraak uit waardoor zij 3 onwettelijke, zelfs criminele plannen smeedden: J.A.ofwel te kidnappen, af te straffen of te vermoorden, hij moest vernietigd worden tegen elke prijs.”

“Hiermee beogen staten de  methodologie van Wikileaks te ondermijnen. Zij intimideren andere journalisten en gelijkaardige platforms in de voetsporen van J.A.. Een staat tracht deze enorme bedreiging t.o.v. hun eigen belangen te neutraliseren met hun methodes zoals het misbruik maken van rechtspraak. Staatsambtenaren willen hier hun eigen straffeloosheid ten allen prijze beschermen.”

“Inlichtingendiensten vernietigden eerst Assange’s reputatie haast definitief  door een opgezette Zweedse zedenzaak waarvoor hij in Londen wou getuigen maar hetgeen hem werd ontzegd, het doel was hem uit de Ecuadoriaanse ambassade halen en uit te leveren. Een propaganda die jaren werd aangehouden en door officiële media verspreid. Het publiek werd volkomen gedesinformeerd. De Zweedse justitie liet de zaak vallen in 2019  wegens geen enkel bewijs of grond vanaf het begin. Dit wordt feitelijk gedocumenteerd in het rapport van journaliste Stefania Maurizi en haar internationaal juridisch team. In 2017 was advocate Mevr. Jennifer Robinson aanwezig bij het gesprek op de ambassade tussen J.A. en D.Rohrabacher, gezant van President Trump. De deal: vrijlating in ruil voor het prijsgeven van A.’s bronnen. Zoals elke rechtgeaarde onderzoeksjournalist weigerde J.A. hierop in te gaan.”

“De Spaanse privé-bewakingsfirma UC Global i.s.w.m. CIA ,registreerde alle confidentiële conversaties van J.A. met zijn advocaten, dokters, privé bezoekers in de ambassade. Juni’21: onderzoeksrapport van Ijslandse krant Studin: de sleutelgetuige tegen J.A. in de Hoorzitting v 2020, Sigurdur Ingi Thordarson, een FBI-informant met crimineel verleden, bekende meineed. ‘Siggi de hacker’ had samengewerkt met de autoriteiten om clementie te krijgen voor zijn eigen overtredingen. Dit werpt een licht op de methodes die de de Amerikaanse overheden bereid waren in te zetten om J.A. te kunnen vervolgen. Dit is een zaak die verder onderzocht moet worden: er kunnen nog andere getuigen onder druk gezet zijn.”

“Het uitleveringsverdrag  tussen UK en USA maakt het onmogelijk een persoon uit te leveren omwille van politieke overtredingen. Persvrijheid is bovendien niet strafbaar in UK of in de USA.”

Wat is de kern van de zaak?Het proces Assange gaat niet over het feit dat hij een of andere misdaad zou hebben begaan, gaat niet over zijn karakter of persoonlijkheid. Dit is een proces over de aard van onderzoeksjournalistiek wereldwijd.

“Onderzoeksjournalistiek wordt in USA beschermd door het First Amendment van de Grondwet, en door het Humanitair Recht op vrije Meningsuiting. Assange besliste de informatie te  publiceren omwille van het publieke belang ervan, een belangrijke taak trouwens van de 4e macht : de vrije pers.”

“Het is zonder meer duidelijk dat er geen aanklacht of beschuldiging voorhanden is in het uitleveringsproces om J.A. te vervolgen. De Obama administratie onderzocht de zaak langdurig en kwam reeds tot het besluit dat een aanklacht onmogelijk was onder de First Amendment. Indien een staatsinstelling als de CIA, als een eerste redmiddel haar toevlucht neemt tot criminele activiteiten om haar beleid te kunnen afdwingen en vervolgens Justitie vraagt een of andere beschuldiging in te brengen tegen Assange eens ze hem ontvoerd hebben en overgebracht naar de USA, dan kunnen ze hem beschuldigen van iets. De wet wordt hier geïnstrumentaliseerd voor een alternatief doel, een praktijk eigen aan autoritaire regimes en dictaturen.”

Elk puzzelstuk in de zaak Assange, en zeker dit recentste indrukwekkende rapport van 26/9/21 over de CIA,versterkt het beeld van een gezamenlijke inspanning door staten om deze man te demoniseren.

“Hoe vaak werd de zgn. aanklacht al veranderd door de Amerikaanse aanklagers tijdens dit uitleveringsproces proces? Pas na 10 jaar formuleerden ze in 2018 een aanklacht, ze veranderden die aanklacht in 2019, en alweer in 2020 telkens op  het moment dat bewijzen moesten geleverd worden veranderden zij hun objectief. Zij manipuleerden de procedures , manipuleerden bewijzen. Een schande dat dit gebeurt in een democratisch land binnen een rechtsstaat!”

“Staatsveiligheid is zeker belangrijk, maar moet behartigd worden binnen de wetten van de  rechtsstaat. In de zaak Assange is de grens meer dan overschreden.”

“Iedere burger, al dan niet in een officiële functie, moet tegen deze misdaden strijden: de VN, Mensenrechten organisaties, media organisaties, en officiële media die het rapport nu ook ernstig nemen en waardoor het nu onmogelijk is deze zaak nog te negeren.”

“Het publiek heeft recht op de waarheid. De regering Biden wil een verschil maken t.o.v. de regering Trump die beslist had in beroep te gaan in het proces Assange. Zij moet nu eindelijk erkennen dat zij geen respectabele zaak kunnen voeren tegen Julian Assange en dat  USA de zaak na meer dan 12 jaar moeten opgeven.”

“Ik wil aan mijn kinderen geen wereld overlaten waar het zeggen van de waarheid een misdaad is geworden.” zegt Nils Melzer. 

Zijn boek “Der Fall Julian Assange” verschijnt in 2022 in het Engels en verscheidene andere talen.Voor het volledige Engelstalige  interview met bovenstaande reacties van Prof.Nils Melzer: zie Youtube “Analysis of the Yahoo News Report on Assange”;

Vertaling: Magda Theuns

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *