Update voor verdere acties

We zijn drie maanden later . Nu pass een update omdat we de planning voor de verdere acties nu pas vastgelegd hebben. In de agenda: 13 april een “Question and Answer” online webinar over de procedure tegen de beslissing van de Leuvense gemeenteraad. Wat is er ondertussen gebeurd?

  1. We hebben een klacht ingediend tegen de “niet-bevoegd” – verklaring van de Leuvense gemeenteraad (op 2 van onze 4 voorstellen), bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De provinciegoeverneur heeft deze klacht bestudeerd, maar de beslissing van de gemeenteraad gesteund. (Ze mocht zich volgens hem onbevoegd verklaren)
  2. We bereiden een beroep voor tegen deze beslissing bi de Raad van State (de argumenten van de gouverneur zijn eigenlijk nogal dubieus, en tussen de regels door geeft hij ons eigenlijk gelijk). We zijn onze argumenten aan het samenstellen, de deadline voor indiening van het verzoekschrift bij RvS is 13 april.
  3. Op 13 april doen we ook een webinar hierover, in “Q and A”-vorm. De manier waarop de Leuvense gemeenteraad zaak Assange met alle mogelijke middelen “uit” de publieke belangstelling heeft proberen te houden, is exemplarisch voor de manier waarop vandaag de dag aan politiek gedaan wordt.
  4. (eigenlijk 0. om het in chronologische volgorde te plaatsen): we hebben een online politieke discussie gedaan op 2 januari, over de vervolging van Assange. Het verslag daarvan in een volgende post

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *